Ale to je zatím hudbou budoucnosti, i když projekt, který město rozvířilo v loňském roce, chce radnice přivést ke stavebnímu a prováděcímu povolení a v rámci česko – polské spolupráce žádat o evropské dotace.

Ojedinělý projekt s naučnou geologickou stezkou má veřejnosti připomenout význačné geologické dědictví, poučit, vzdělávat, dát možnost okusit si zajímavé aktivity na vlastní kůži.

Polským partnerem je město Pieszyce, které hodlá vybudovat Cestu kamene. „Nevíme, jako reálnou šanci máme. Samozřejmě, kdybychom byli přeshraničními katastry, tak máme naději i na získání podpory mnohem větší. Projekt stavíme na tom, že jako jediný geopark v rámci České republiky pod ochranou UNESCO bychom chtěli zvýšit propagací geologického dědictví.

Polský projekt chce prezentovat Soví hory, což je jeden z nejstarších geologických fenomenů Evropy. Rádi by zde tuto lokalitu po našem vzoru v rámci mezinárodní turistiky zviditelnili. Jde opravdu o specifickou oblast," líčí starosta města Josef Cogan. Celkové náklady včetně úpravy muzejního náměstí jako startu geologické stezky, opravy klášterních schodů, jsou vyčísleny na sedmadvacet milionů korun. Kolem milionu euro bude stát projekt na polské straně. Pokud město získá finanční podporu, k realizaci dojde v příštím roce. 

„Pokud tuto dotaci nezískáme, zkusíme další tituly. Projekt je dlouhodobě zajímavý," hodnotí investici starosta.

K opravě klášterních schodů, zneuctěných zásahem vandalů a poškozených zubem času starosta Josef Cogan naznačuje, že radnice se bude snažit získat peníze z operačního regionálního programu.

„Klášterní schody jsme od církve převzali, máme hotovou projektovou dokumentaci s daným plánem oprav. Půjde o celkovou rekonstrukci včetně vybudování vysušovacího kanálu, i když lidé zaznamenají především výmalbu a nové zábradlí. Opravena bude i střecha památky, náklady se odhadují na 3,5 milionu korun. Když nezískáme dotaci, zřejmě nejdříve opravíme vstup a nezbytné věci," pokračuje Cogan. Klášterní schody se naposledy opravovaly před dvaceti lety a v dnešní době jsou značně zchátralé.

Stezka
Součástí paleoparku bude turistická stezka, která povede z Muzejního náměstí směrem na Balka. V rámci akce se počítá s úpravou Muzejního náměstí, které bude předlážděno, vzniknou zde posedové schody, nový vodní prvek s nevšední ozdobou.