Rekonstruované zařízení bude sloužit jako divadlo, kino, pro koncerty, videoprojekce, konference, plesy a další společenské akce. Venku na zahradě se počítá s vybudováním amfiteátru. Do konce roku firma AGIP Hradec Králové zhotoví projektovou dokumentaci za 903 tisíc korun. Rekonstrukce MKS bude stát zhruba 50 milionů korun. Realizace z vlastních zdrojů města připadá na roky 2011 – 2014, pokud se podaří získat dotace z evropských zdrojů, tak i dříve.


Základní budova (bývalá Orlovna) v ulici F.F. Procházky zůstane zachována, dojde pouze k přístavbě v zadním traktu, zazdění oken ve velkém sále a aplikaci nové fasády. Změnou projde celý vnitřek. Ve velkém sále přibudou dva boční balkóny, část hlediště bude mobilní (zásuvná), počet míst se sníží ze současné kapacity 356 na na 260. Foyer v 1. patře bude uvolněno probouráním boční stěny, toalety budou přemístěny do přístavby a na podlaží vznikne prostor pro bar. Malý sál dozná menších změn, dojde pouze k oddělení občerstvovací části.

Další změny

Hlavní vstup zůstane zachován na úrovni chodníku z ulice F.F. Procházky, vybourány budou některé příčky v přízemí, čímž vznikne místo pro kanceláře, které se sem přesunou z prvého patra. Dále je zde plánováno umístění informačního centra ad.


Diskutovalo se především o plánovaném zrušení kina a jeho přesunu do nového centra. Vedoucí kina Martin Kosejk požaduje, aby v sále byl umístěn dataprojektor i promítací pláno.

Otázky

„Proč nemá kino právní subjektivitu a proč nemohou být v Nové Pace dva sály jako v jiných městech? “ dotazoval se starosty Josefa Cogana. Ten zastává názor, že multifunkční kulturní zařízení je efektivnější než provoz dvou objektů. Spolek pro obnovu a údržbu lidového domu upozornil na fakt, že nejsou dořešeny restituční problémy s objektem. Architekt Jan Čížek byl nakloněn navrhovným změnám. Posunout by se měl portál a vyřešit promítání filmů.


„Jsem pro to, aby kino zůstalo ve svých prostorách. Pokud ne, multifunkční dům by měl mít špičkové vybavení, a to dataprojektor i zařízení na klasické promítání. Dále nejmodernější zvuk a pohodlná sedadla,“ říká bývalý vedoucí kina Josef Mužíček.