Na novopackém odboru životního prostředí se v těchto dnech dveře netrhnou. Lidé se sem přicházejí poradit, zda potřebují nové povolení k odběru vody ze studní a jejímu vypouštění.
„Nový vodní zákon stanovuje, že všechna povolení k odběru povrchových a podzemních vod, vydaná podle platných předpisů, pozbývají dne 1. ledna 2008 platnosti. Toto nařízení se netýká jednotlivých domácností, které využívají vodu pro svoji potřebu a mají studny zřízeny před rokem 1955, nebo byl odběr vody povolen po roce 1955 podle platných předpisů, a vodu odebírající občané se mohou povolením prokázat. Ti by pak měli do 30. června požádat o prodloužení platnosti. Kdo doklady nenajde, nebo je nevlastní, musí zažádat o vydání povolení. Když tak neučiní, dopouští se přestupku,“ vysvětluje šéf odboru Ivan Vokatý.
Všechna povolení k odběru vody, vydaná podnikatelským subjektům nebo organizacím výhradně k jiným účelům než k zásobování domácností, zanikají k 1. lednu roku 2008.

Zájem veřejnosti

Konstatuje, že na odbor přichází spousta lidí, kteří vůbec netušili, že musí nějaké povolení vlastnit, a pak je hodně těch, kteří se chodí pro jistotu informovat. Nyní zde zpracovávají zhruba tři sta žádostí.
Obdobné je to s vypouštěním vody. I tady by měl majitel nemovitosti dokladovat, kam vodu vypouští.
Pokud je to do kanalizace nebo jímky (bez přepadu), která je pravidelně vyvážena podle daných norem, je vše v pořádku.
Pokud do septiku a existuje řádné povolení, vydané před rokem 2002, lze žádat do 30. června o jeho prodloužení. Jinak veškerá povolení k vypouštění odpadních vod zanikají k 1. lednu 2008.

Povinnosti

Jestliže uživatel povolení nevlastní, nebo jej nemůže najít, musí o ně urychleně zažádat. Tyto změny se týkají domácností, které vypouštějí odpad ze septiků do potoků nebo jiných vodotečí.
Pro nové žádosti je nutné doložit vyjádření správce toku a plánek septiku, dále dokument o umístění zařízení na pozemku svém nebo jiného vlastníka. „O povinnosti občanů jsme informovali písemně všechny obce v okolí, takže lidé se o žádosti i radu mohou obrátit přímo tam,“ upřesňuje Vokatý.
„Renovovali jsme starý septik, a tak jsme se přišli poradit, zda potřebujeme nové povolení. Také jsme se informovali na odběr povrchní vody,“ říkají při návštěvě novopackého odboru manželé Košťálovi z Prahy, kteří vlastní chalupu na Stavě.