Závazky vznikly v souvislosti se stavbou čistírny odpadních vod ve Staré Pace a s následným pronájmem a provozováním stavby od roku 1996 do roku 2003. Podmínkou uzavření dohody je, že závazek města nebude vyšší než 5,3 milionu korun.Firma Hesko postavila čistírnu, přičemž jí město nezaplatilo část ceny díla ve výši 16 milionů 750 tisíc korun. Zhotovitel převzal stavbu v roce 1995 a dlužná částka měla být umořena formou nájemného. V roce 1999 VOS Jičín uzavřela s Heskem dohodu o ukončení nájmu a závazek města vůči Hesku měla převzít VOS. K uzavření dohody však nedošlo. Vloni podalo Hesko žalobu proti městu na částku 7,5 milionu korun, soudní řízení probíhá.

Právní vady

 „Město se brání, dokumenty mají právní vady. Vyřešení soudní cestou by trvalo několik let, jde o velmi složitý případ. Proto jsme rádi, že firma přistoupila na mimosoudní dohodu, což znamená, že Hesko stáhne žalobu, a nebo se uskuteční soudní smír. My jsme ochotni zaplatit firmě 5,3 milionu korun, “ vysvětluje starosta Josef Cogan. Peníze město vezme z rozpočtu.