Privatizace městských bytů, zařazená do programu zastupitelstva, přilákala na jednání ke stovce občanů. Chtěli získat především podrobnější informace o plánovaném prodeji, o kterém nebyli včas informováni a nebo se o něm dozvěděli z novin.
Město hodlá prodat nájemníkům 96 jednotek v Achátové ulici čp. 1701 a 1702 a dále v ulici K Hájku 1706. Vypracovalo Zásady pro prodej bytů, v nichž nejvíce občany rozlítilo stanovení ceny pro nájemce bytové jednotky. Cena bude obvyklá (tržní), stanovená znaleckým posudkem a vynásobena koeficientem 0,59. Cena obvyklá představuje hodnotu bytu na trhu v dané lokalitě, tedy cenu, za kterou se byty běžně v Nové Pace prodávají.
V Jičíně se naposledy byty privatizovaly za cenu odhadní, stanovenou znalcem a násobenou koeficientem 0,59.

Názor

„Nestaráte se o nás, a lituju toho, že vás lidi volili. Chováte se k nám sprostě. Ubližujete lidem. Byty jsou v dezolátním stavu, neopravujete je,“ zaznělo z publika. „A jak je zaplatíme? Důchodcům se hypotéky nedávají. Kam mě dáte? “ bouřila se proti rozhodnutí paní Holmanová. „Postavte státní barák a my se tam nastěhujeme,“ doporučila poslancům.
Starosta Cogan upřesnil, že privatizace je v koncepci města. „Kdybych měl jednat za sebe, tak bych byty vyklidil a pak je prodával ve výběrovém řízení. Tržní cena je cena, která je nyní na trhu. Můžeme vám případně byt směnit, na rozhodnutí máte šest měsíců,“ odpovídá.

Názory

 Další občan upozornil na fakt, že v okolních městech se byty prodávají levněji. „Tržní cena je stanovena znalcem a znalecký posudek bude prováděn byt po bytu. Teprve po jeho ustanovení budou mít lidé půl roku na rozhodnutí,“ upřesňuje zastupitel Václav Pačesný. K privatizaci doplňuje, že město jako jedno z mála spravuje domov důchodců a mělo by mít ještě síť sociálních bytů. Nic víc. Podle dalšího zastupitele Dušánka bylo projednávání hektické, hysterické a zbytečné. Záležitost by se měla odložit a občané by měli být více informováni.

Závěr

Nakonec se zastupitelé shodli na tom, že do konce října by jim měla být předložena k vyjádření nábídka nájemcům k privatizaci bytů včetně znaleckého posudku a výběru prováděcí kanceláře.
Nabídka, učiněná nájemcům, začne platit nejdříve 1. ledna 2008.