„V noci po práci přemýšlím, jak vše a co nejefektivněji udělat, kde sehnat materiál a pracovníky. Jak vyléčit bující nádor sociální administrativy. Jak ovlivnit sociální zákon a vše zjednodušit. Třeba jak stabilizovat financování neziskovek. Jak zajistit prostředky na výplatu několika desítkám zaměstnanců, z čeho uhradit opravy budov, techniky a všeho potřebného pro poskytování služeb třem stovkám klientů. Jak splatit milionový úvěr, který jsem si vzal na svoji osobu, aby bylo ve sdružení na výplaty a mezery ve financování,“ posteskl si pan Fučík.


Stát po o.s. požaduje splnit agendu na úrovni práce dvou magistrů ve mzdě 50 tisíc měsíčně, ale prostředky na to podle slov Josefa Fučíka nikdo nedá. „Máme jednu středoškolačku se mzdou 10 tisíc měsíčně. Dělá to navíc ke své normální práci.


Platy u nás jsou v průměru 5800Kč. Při 180 hodinách měsíčně je to 32 Kč na hodinu,“ dodal a pokračoval: “Za to vysokoškoláka se sociálním vzděláním opravdu nezaměstnám, a schází nám na legislativu vyžadovanou úřady nejméně tři. Nemluvím o pracovnících na agendu státních a evropských grantů. Ve špičce začátkem září náš tým čítal 104 zúčastněných.


Abychom letos ekonomicky přežili (dle nového zákona), musí nás být polovina. “

Co se podařilo

Letos se kromě normálního provozu sdružení podařilo opravit část areálu kláštera. Za šest měsíců zprovoznili údržbářskou dílnu, opravili komunikace, kanalizaci, vybudovali parkoviště, topení, ploty a mnoho dalšího. Dále připravili podklady pro projekt rekonstrukce kláštera. „To znamená provést zaměření a průzkum restaurátorský, historický atd. Akci na klášteře organizovali tři naši lidé. Byla odvedena práce za 8 mil. Kč, z čehož 1,1 pokryl advent, 0,3 město, 4 mil. sponzoři, 2,6 mil. slíbilo a nedodalo ministerstvo.

Pracovalo zde denně třicet stavařů, dobrovolníci, vykonavatelé obecně prospěšných prací a těžká technika. Odvezlo se 632 nákladních automobilů sutě a zeminy. Navezeno bylo přes tři sta nákladních automobilů kamene a stavebního materiálu. Za tento neuvěřitelný výkon všem zúčastněným velmi děkuji,“ uvedl Josef Fučík.


Sníh a nedostatek financí ukončil plány sdružení těsně před dokončením topení a otevřením první budovy. Závěr roku strávili členové prací na evropských grantech a přípravou projekce.

 

Plné znění Novoročního slova Josefa Fučíka:

 

20.12.2007, Josef Fučík:Novoroční_slovo

ŠESTIDVEŘOVÁ,

aneb takové to prostě je

aneb havaj a pohodička v ŽBB, o.s. , Lomená 533:

Do prvních dveří přichází klienti a prosí o pomoc.

Do druhých dveří vchází pošťák s desítkami dopisů - od lidí s postižením, institucí, firem a další agendou.

Do třetích dveří vchází architekti, projektanti, statici, historikové, stavbyvedoucí, stavaři a lidé spojení s budováním prostor pro naši činnost

Do čtvrtých dveří vstupují kontroly finanční, auditorské, krajské, nadační, donátorské, sociální správy, ministerstev, pojišťoven, komisí a dalších.

Do pátých dveří vstupují žadatelé o zaměstnání a mnoho dalších

Do posledních dveří občas vchází sponzoři.

K tomu se do oken internetu valí stovky mailů.

Práce pro radost

Uprostřed toho hemžení sedím mezi ostatními na vozíku, na věčně mokré plíně s otlačeným permanentně bolavým pozadím a pod mírným stresem od sluka do slunka pracuji s radostí pro ostatní. V noci po prácí aktivně odpočívám přemýšlením, jak vše a co nejefektivněji udělat, kde sehnat jaký materiál a pracovníky. Jak vyléčit bující nádor sociální administrativy byrokracie českého kocourkova. Jak ovlivnit sociální zákon a vše zjednodušit. Třeba, jak jen prosadit daňové asignace a stabilizovat financování neziskovek. Jak zajistit prostředky na výplatu několika desítkám zaměstnanců, z čeho uhradit opravy budov, techniky a všeho potřebného pro poskytování služeb třem stovkám klientů. Jak splatit milionový úvěr, který jsem si vzal na svoji osobu, aby bylo ve sdružení na výplaty a mezery ve financování.

Rád bych se zeptal politiků, jak by se jim pracovalo, kdyby si museli sehnat peníze na své výplaty a pro své úředníky, vydělat na svoji režii a ještě si sehnat a zaplatit vlastní budovu pro svůj úřad, aby mohli poskytovat službu veřejnosti a ještě stupidně vykazovat papírově každou maličkost.

Stát po nás požaduje splnit agendu v úrovni práce dvou magistrů ve mzdě 50 tisíc měsíčně ve stoprocentní kvalitě, ale prostředky nám na to nikdo nedá. Máme na to jen jednu sš pracovnici ve mzdě 10 tisíc měsíčně. Dělá to navíc ke své normální práci. Jako poslání. Platy u nás jsou v průměru 5800Kč. Při 180 hodinách měsíčně je to 32Kč na hodinu! Za to vysokoškoláka se sociálním vzděláním opravdu nezaměstnám, a schází nám legislativu vyžadovanou úřady nejméně tři. Nemluvím o pracovnících na agendu státních a evropských grantů. Ve špičce začátkem září, náš tým čítal 104 zúčastněných. Abychom od 1.1.2008 ekonomicky přežili (dle nového zákona), musí nás být polovina. Omlouvám tímto se všem, co musí odejít. Je to bolestivé, stojí to i pár přátelství, ale jinak to nejde.

Opět jsem i letos věřil a vkládal důvěrou do mnoha lidí, opět jsem se také zklamal a tvrdě narazil. Opět celý náš tým pak napravoval chyby jiných vysokým nasazením a tvrdou prací. Opět mi nezbývá, než nevěřit slibu státního úředníka a politika.

Opět a stále věřím v lidské dobro a jsem šťasten, že mohu dělat svoji práci i když vím, že mých 360hodin práce měsíčně na to nestačí a je to otázka výkonu celého týmu.

Letos se nám mimo normálního provozu sdružení podařilo opravit část areálu kláštera. Za šest měsíců jsme zprovoznili údržbářskou dílnu, opravili komunikace, kanalizaci, vybudovali parkoviště, topení, ploty a vybudovali mnoho dalšího. Dále jsme připravili podklady pro projekt rekonstrukce kláštera. To znamená provést zaměření a průzkum restaurátorský, historický, statický, mykologický, ekologický, atd. Akci na klášteře organizovali tři naši lidé. Odvedlo se práce za 8 mil. Kč. Z čehož 1,1 pokryl advent, 0,3 město, 4 fundraisersky a sponzorsky!!, 2,6mil. slíbilo a nedodalo ministerstvo. Pracovalo zde denně třicet stavařů, dobrovolníci, vykonavatelé obecně prospěšných prací a těžká technika. Odvezlo se 632 nákladních automobilů sutě a zeminy. Navezlo se přes třista nákladních automobilů kamene a stavebního materiálu. Za tento neuvěřitelný výkon všem zúčastněným velmi děkuji.

Napadlý sníh a nedostatek financí ukončil naše plány těsně před dokončením topení a otevřením první budovy. Závěr roku jsme tedy strávili prací na evropských grantech a přípravou projekce na rok 2008.

K naši činnosti patří i odvrácená tvář našich úspěchů. Přeji proto všem zlým jazykům brzké uzdravení ze závisti a jiných sousedských nemocí, brzké procitnutí z nevědomosti a jen vše dobré. Zvu Vás k nám bez záště a hany k prohlídce kladných výsledků všech kontrol. Jedině poznání, důvěra, odpuštění a společná práce pro druhé je ta správná cesta vpřed.

Předloňskou štědrovečerní večeří jsem strávil u sváření prasklého potrubí topení v centu pro postižené. Vloni zde praskl septik a čerpali jsme jeho obsah z kotelny. Letos mi snad sváteční večeře v kruhu rodinném vyjde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PF 2008

Děkuji Vám všem za přízeň a pomoc.

Děkuji Vám všem za vaši důvěru v nás, naši práci, naše cíle a vize.

Děkuji Vám všem za možnost pomáhat lidem s různým druhem postižení.

Děkuji Vám všem i za všechny lidičky, kteří se na nás s prosbou obrátili a doufají v naši pomoc.

Děkuji Vám všem za všechny zaměstnance a klienty.

Děkuji Vám všem za toleranci, a omlouvám se pokud není vše na sto procent a pokud občas něco nestihneme.

Obzvláště děkuji stálým dodavatelům za delší platební termíny.

Děkuji všem co nám pomáhají finančně, fyzicky, technicky i duševně.

Hezké svátky a těším se na společnou práci v 2008.

Josef Fučík, sociální manažer, člen a zmocněnec výboru ŽBB, o.s.