Stavební firma zde buduje přetlakovou komoru, která bude součástí splaškové kanalizace nového domova pro seniory ve Svatojánské ulici. Akci zajišťuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. Město se na ní podílí padesátiprocentním krytím nákladů, což představuje částku dva miliony devět set padesát tisíc korun.