Radnice pověřila architekta Jana Čížka vypracováním studie rekonstrukce MKS, s kterou byli nyní seznámeni zastupitelé. Poloha budovy, která má historickou hodnotu, je významná.Podle průzkumů je objekt v dobrém stavu,“ zdůvodnil architekt renovaci kulturního centra, kterou by měla provázet i komplexní přestavba muzejního náměstí. Náklady jsou odhadnuty na 46 milionů korun. Realizace z vlastních zdrojů města připadá na roky 2011 – 2014, pokud se podaří získat dotace z evropských zdrojů, tak i dříve.

Změní se především interiér

Základní budova (bývalá Orlovna) v ulici F.F. Procházky zůstane zachována, dojde pouze k malé přístavbě v zadním traktu. Změnou projde celý vnitřek. Ve velkém sále přibudou dva boční balkóny, část hlediště bude zásuvná, počet míst se rozšíří na 260. Foyer bude uvolněno probouráním boční stěny, záchody se částečně přemístí do přístavby. Malý sál dozná menších změn, dojde pouze k oddělení občerstvovací části. Hlavní vstup zůstává, vybourány budou některé příčky, čímž vznikne místo pro kanceláře (přesun z prvého patra), informační centrum ad. Využití střediska by mělo být víceúčelové. Bude sloužit jako divadlo, kino, pro koncertování, videoprojekce, konference, plesy a další společenské akce.