Na vině byl podmáčený terén a také špatné zalesnění. Město Nová Paka vlastní v této lokalitě cestu, která vede k novopackým vodopádům a dále do celé chráněné oblasti. Zatím se nepodařilo situaci dořešit.
„Město nechalo vypracovat odborný posudek a dále dokumentaci na odvodnění komunikace a její zajištění proti dalšímu sesouvání. Letos v březnu jsme podali odboru geologie ministerstva životního prostředí žádost o poskytnutí dotace, výsledek zatím neznáme. Pokud se podaří získat podporu státu, budou podchyceny prameny podzemních vod zvodňujících prostor sesuvu a odvedeny mimo svážné území, odstraněny nesourodé navážky z cesty v prostoru sesuvu a následná stabilizace cesty.

Uskuteční se oprava?

Pokud se nepodaří získat peníze, nebude úsek letos opraven,“ říká Josef Cogan. Zajímalo nás, zda mohou občané přístupovou cestu do parku využívat, neboť oddíl BIOS zde vyznačil přírodní stezku a část lokality je tím pádem perfektně zmapována.
„Občané se mohou po cestě pohybovat pěšky bez omezení, samozřejmě s jistou opatrností. Neměli by v žádném případě vstupovat na hranu sesuvu, neboť hrozí nebezpečí jeho odtržení a pádu. Rovněž cyklisté se vcelku nemají čeho obávat. Jde o lesní cestu, kde platí omezení vyplývající z lesního zákona. Vlastníkům nemovitostí za sesuvem je stav v místě znám a vědí, že k těžbě a přibližování dřeva nemohou užívat těžkou mechanizaci,“ uvádí starosta a doplňuje, že další sesuv zeminy kvůli nezajištění svahu nelze vyloučit. Otázka úprav lokality tedy zatím zůstává otevřena.
„Jsem velice rád, že se problematikou sýkornického parku zabýváte. Na obhajobu radnice musím uvést, že tam byly umístěny varovné tabule pro návštěvníky, ale děti je bohužel ničí. Včera jsem například opravoval i lavičku u studánky Elixír,“ říká zakladatel parku Jan Karlas.