Paleontologové v lokalitě očekávají další objevy, proto staveniště bedlivě zkoumají. „Zatím jsem našel jen menší částice, zajímavý byl araukarit 30 x 40 centimetrů, který jsme již dopravili do muzea,“ říká Ivo Chocholáč, vedoucí Klenotnice drahých kamenů. K možnosti dalších nálezů uvádí, že stavbaři nyní narazili na arkózu (tvrdý pískovec), což jim komplikuje odtěžení zeminy. Badatelům však vycházejí při hledání vstříc. Ještě upozorňujeme naše čtenáře, že v úterý věnujeme nálezům araukaritů v Nové Pace stránku. Najdou zde nádherné historické snímky i zajímavý komentář ředitele muzea Miloslava Bařiny.