Frekventanti Střední školy gastronomie a služeb reprezentovali město ve Slovinsku.

Do zahraničí vycestovali v rámci evropského vzdělávacího programu Comenius, který je zaměřen na výměnné pobyty mládeže. Do projektu se škola zapojila společně s dalšími z Polska, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Itálie a Řecka.

Novopacký trojlístek ve složení Hana Maternová, Lucie Knapová a Ondřej Čeřovský se v úvodu slovinského setkání uvedli s programem, který zhruba šedesáti posluchačům přiblížil život a dílo učitele národů Jana Ámose Komenského, podle kterého je celý projekt nazván. Pačtí dále prostřednictvím videa představili svoji školu, seznámili s učebními obory i výrobky.

Divákům přiblížili také celý region a nakonec prezentovali i známé Vánoční trhy, které právě ve městě probíhají. Komunikovali samozřejmě v angličtině.
Hana Maternová obdivovala ve slovinské škole počítačovou techniku, zaujal ji velký společenský sál. „Zdokonalila jsem se v angličtině a poznala nové kamarády,“ hodnotí akci. Lucka Knapová si pochvalovala přednášky a komentáře v angličtině při prohlídce města Celje, nebo když obdivovala Postojenské jeskyně i Predjamský hrad. „Až půjdu někam na zámek nebo hrad v Čechách, zúčastním se prohlídky v angličtině. Jinak bylo všechno v pohodě, super.“

Ondřej Čeřovský byl ve Slovinsku poprvé. „Ukázali nám školu, svoji kulturu, ocenil jsem připravenost setkání. Určitě jsme se zlepšili v angličtině. Mohli jsme také porovnat prezentaci ostatních škol, což bylo přínosné.“

Studenti pronikli do Evropy především díky iniciativě profesorky Mileny Jarošové, která reagovala na nabídku národní agentury a zpracovala veškeré podklady k projektu. „Nejnáročnější bylo připravit dokumentaci. Znamenalo to vyplnit spousty papírů, žádat o dotace, komunikovat s protějšky z ostatních zemí, bylo to opravdu složité.“ Přínos jednoznačně vidí v rozvoji turismu i gastronomie, dalším plusem je zdokonalování angličtiny, a také v motivace žáků k aktivitě.

Přidává se ředitel školy Milan Pospíšil: „Já si této iniciativy velice vážím a snažím se ji podporovat. Jednoznačně zviditelňuje naše zařízení. Kdo bude sedět ve škole a uzavře se, ten se neotvírá Evropě!“