Krátkým proslovem připomněl tuto význačnou událost místostarosta Milan Pospíšil. „Je to nejdůležitější svátek v roce. Tomuto dnu v roce 1918 předcházelo područí našeho lidu pod habsburskou monarchii. Na vzniku Československa se podílelo několik významných osobností v čele Tomášem Garigue Masarykem“, zmínil se mezi dalšími fakty Milan Pospíšil. Jeho vystoupední doplnil starosta města Josef Cogan, který  se zaměřil na  význam   tohoto dnu s nedávno proběhlými volbami a jejich vlivem na demokracii u nás.  Následně položil starosta k pomníku kytici a krátká slavnost tak byla zakončena. 

Míla Pour