Po Masarykově a Dukelském vzniká v lokalitě mezi Klenotnicí a Suchardovým domem náměstí Muzejní. Tento prostor by se měl stát pravým centrem kultury města.

Rozsah díla
Intenzivně se „kope" v ulici F. F. Procházky. Silniční technikou zde pracovníci firmy Nadoz, která zvítězila ve výběrovém řízení, odkryli povrch vozovky. Následně provedou vydláždění ulice žulovými kostkami, které vyplní celý povrch v jedné výškové úrovni, to znamená jak vozovku, tak i chodníky. Od sebe je rozliší pouze typ dlažby. Tato část akce bude prioritní, město chce ulici zprovoznit co nejdříve.

Součástí projektu je vybudování bezbariérového vstupu do Suchardova domu. „Zahradu protne přístupová cesta, vedoucí až k Suchardovu domu a umožňující bezbariérový přístup do objektu. Budou zde použity pískovcové bloky," upřesňuje vedoucí investic města Ladislav Stuchlík. Navíc v Suchardově ulici u vchodové strany domu vznikne chodníček. Dosavadní dopravní režim obou ulic (F. Procházky i S. Suchardy) formou jednosměrky zůstane zachován, v ulici F. Procházky bude doplněna cyklostezka ve směru jízdy.

Nové kulturní centrum bude stát více jak pět milionů korun. Akce je realizována v rámci projektu Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic, součást Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. Dotace je poskytována ve výši 85 % od EU a 5 % ze státního rozpočtu.
Přestavba má být hotova do konce roku, ale vzhledem k blížící se zimě se mohou práce přesunout na začátek roku 2013.

Muzejní náměstí.

Romana Martincová, ředitelka Městského kulturního střediska, které se rovněž nachází v ulici F.F. Procházky upozorňuje, že vchod do zařízení je ztížený a návštěvníkům doporučuje využití vstupu ze dvora. Problémy s přístupem mají i zákazníci zdejších obchodů.    Míla Pour

Cíl projektu

Prostor mezi Suchardovým domem, Klenotnicí a MKS by se měl stát pravým centrem kultury. V roce 2011 byla rekonstruována budova Klenotnice, vznikl nový vstup s informačním centrem a pomocí výtahu byla zajištěna bezbariérovost budovy. Zároveň došlo k rozšíření výstavních prostor. Letos se uskuteční přestavba části ulice F.F. Procházky na Muzejní náměstí.