Když provedeme stručnou rekapitulaci, tak po stránce ekonomické má město v současnosti dva úvěry, jeden na výkup pozemků v průmyslové zóně ve výši 16,5 milionů, druhý na čističku odpadních vod v částce 28 milionů. Ten je pokryt splátkami od jičínských vodohospodářů. Do silnic, cest a chodníků investovala radnice za čtyři roky vlastních 25 milionů korun a 15 milionů v dotacích.

Do zeleně 16 milionů, pokračovaly dvě etapy revitalizace sídliště za 8 milionů (s dotací), dokončena byla průmyslová zóna a zahájena stavba krytého bazénu za sedmdesát milionů. Současné vedení zakázalo ve městě výherní automaty a i nadále udrželo trend, kdy nevybírá poplatky za odpady, psy, ze vstupného a ubytovací kapacity.

Na programu jednání následoval bezúplatný převod silnice v osadě Studénka (od hlavního tahu směrem k místní hospodě). Majitelem cesty je nyní kraj, který ji po rekonstrukci (ofrézování a položení živičného povrchu) převede na město. Práce mají být provedeny v říjnu.

Starosta Rudolf Cogan v závěru poděkoval všem za spolupráci. „Byla to pro mne velká čest, že jste mě zvolili starostou, a také určitý závazek. Nové Pace pomáhá, že v zastupitelstvu jsou lidé, kteří něco umějí," uvedl. Upozornil, že 17. října po volbách se sejde současná rada a 3. listopadu plánuje svolání ustavujícího zastupitelstva včetně volby předsedů osadních výborů. Apeloval také na přítomné, aby i nadále pracovali ve výborech, které by měly být funkční do té doby, než budou nově obsazeny.

Také během veřejné schůze zastupitelů se na hlavu místostarosty Pavla Bouchnera sneslo několik dotazů, kdy bude konečně zprůchodněna nová lávka nad železničním přejezdem v Lipové ulici. Bohužel, její zprovoznění se opět odkládá. Při úterní svolané kolaudaci brněnská firma stavbu nepředala, a tak musí město iniciovat nové kolaudační řízení. Dílo mělo být kompletní už 22. srpna. Dodavateli od tohoto termínu běží sankce za nesplnění zakázky, a to každý den 5 tisíc korun.