Osmého října si sokolové připomínají všechny oběti společně, je to den, kdy v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna. Toto násilné rozpuštění znemožnilo existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Majetek ČOS byl úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Většina z nich se již nikdy nevrátila.

Starosta novopacké Tělocvičné jednoty Sokol Petr Kužel spolu s náčelnicí Alenou Krajčovou položili květiny a rozsvítili svíčky nejen u památné desky Františka Pecháčka, ale i u vedle umístěné desky, na které jsou vyryta jména obětí novopackých sokolů z první světové války. Starosta se krátce zmínil o významu Památného dne a i o důstojném památníku v Tyršově domě, připomínajícího oběti tří odbojů, a pamětní desky popravených členů ústředí Sokola v době nacistické okupace. Samozřejmě v této souvislosti se zmínil i o packém sokolu Františku Pecháčkovi a o jeho mučení a popravě v Maudhausenu 3. 2. 1944, když již rok před ním byla v tomto koncentračním táboře umučena i jeho manželka Míla.

Petr Kužel rovněž mluvil o své letošní návštěvě v rodišti Františka Pecháčka v Záhornici u Městce Králové, kde byla Františku Pecháčkovi předposlední červnovou sobotu odhalena u jeho rodinného domu znovu obnovená pamětní deska.

Památný den sokolstva v Nové Pace.

Úspěšný sportovec

Velký sokol František Pecháček, který celým svým životem naplňoval sokolské ideály, se narodil 15. února 1896. Většinu svého mládí strávil mezi sokoly v Nové Pace, kde nejprve vynikal jako výborný cvičenec a později i jako úspěšný cvičitel dorostu a mužů. Jeho doménou bylo cvičení na nářadí, ve kterém reprezentoval i Československo na OH 1920 v Antverpách. Zajímavý byl jeho sokolský růst, který vyústil v roce 1938 na X. Všesokolském sletě v Praze, když se stal autorem skladby mužů nazvané „Přísaha republice". Právě ta byla dominantní skladbou, při níž cvičilo na ploše Masarykova sletového stadionu současně přes 30 000 sokolů a spolu s dalšími sletovými skladbami a průvodem Prahou, který trval čtyři hodiny, se staly národní manifestací sokolů před nastupujícím fašismem.

Podvečerní setkání navštívila i Vlasta Pecháčková, která je vnučkou bratra Františka Pecháčka. Památný den ukončili novopačtí sokolové zazpíváním sokolské písně „Lví silou".

Míla Pour