Účastníci se aktivně zapojili do dialogu o turismu, městské zeleni, využití Jezuitské koleje a kultuře ve městě. Na jednotlivá témata pohlíželi z různých úhlů, hledali silné i slabé stránky a vznášeli návrhy řešení. Tento proces a jeho výstup doplní dotazníkové šetření a napomůže zpracovávaní strategického plánu pro město Jičín. O dynamický a konstruktivní průběh diskuse, ve které byl každý názor cenný a na místě, se postarala moderátorka Šárka Zahálková. „Šárka je členkou pardubické platformy Offcity, která se zabývá veřejným prostorem. Oslovili jsme ji po lednové přednášce v lodžii. Záhy vznikla Iniciativa za platformu pro veřejný prostor v Jičíně,“ popisuje Vojtěch Drahoňovský. Místní iniciativa spolupracuje se zadavatelem strategického plánu Městem Jičín i zpracovatelem plánu.

Otevřená diskuse v Jičíně