Na konci roku končí zápůjční smlouva, kterou vždy na dané období ministerstvo dopravy podepisuje s provozovatelem jičínského letiště. Více než 30 let se o letiště a jeho provoz stará Aeroklub Jičín, který se nyní uchází o další prodloužení smlouvy.

Do hry ale vstoupil další hráč, firma Flying Academy, která provozuje mezinárodní leteckou školu. Na letišti ve veřejné aukci koupila pozemek, na kterém postavila hangár. Firma by pro svou činnost chtěla začít letiště využívat a podle jednatele Radima Olbrechta by se o jeho provoz ucházeli, pokud by ministerstvo smlouvu Aeroklubu neprodloužilo.

Současný provoz letiště Jičín je maximum, co lidi snesou, říká iniciátor petice
Současný provoz letiště Jičín je maximum, co lidi snesou, říká iniciátor petice

Mezinárodní firma provozující leteckou školu se sídlem v Praze se žádostí o zrušení dohody Aeroklubu se starosty okolních obcí nepochodila. „V radě města jsme se shodli na tom, že zmíněná dohoda platí a nadále na ní trváme. A to i přesto, že společnost Flying Academy vyhrožuje žalobou. Jsme připraveni se i soudit, kdyby na to došlo,“ sdělil už v září starosta Jičína Jan Malý.

Je dohoda neplatná?

Společnost Flying Academy napadla dohodu mezi Aeroklubem a starosty přilehlých obcí jako neplatnou. Tvrdí totiž, že je provoz na letišti diskriminační, Aeroklub z něj leteckou akademii vylučuje, a navíc dohodu významně porušuje.

Na to prý už jednatel Flying Academy Radim Olbrecht upozornil starostu Jičína. „Osobně jsem mu to sdělil a předložil důkazy. Jen nemá sílu plnění podepsané dohody vymáhat. Jedna věc je smlouvu podepsat, a pak se nějak presentovat. Ale dohoda, která není dodržována, nemá žádnou hodnotu," myslí si Olbrecht.

Stěžuje si především na bod týkající se vzletu letadel těžších než 600 kg, která by podle dohody měla z letiště startovat pouze pro účely ochrany životního prostředí, letecké archeologie nebo propagace přírodní oblasti Českého ráje a Krkonoš.

Olbrecht je přesvědčený, že tuto podmínku nesplnily některé z téměř 5 tisíc vzletů těžších letadel, které byly z jičínského letiště v roce 2022 uskutečněny.

Podle předsedy Aeroklubu Jičín Aleše Holoubka jsou však tato obvinění chybná a na platnosti a dodržování dohody trvá. „Dohoda může být neplatná, pokud některý z jejich účastníků ji vypoví. A nikoliv, na základě tvrzení kohokoliv,“ uvedl Holoubek v oficiálním prohlášení Aeroklubu, které je veřejně dostupné na webu neleteckeskolejicin.cz.

Podle něj dohoda nezakazuje provádět vzlety a přistání letounů nad 600 kg, neboť dle leteckého zákona, je provozovatel povinen zajistit v provozní době možnost příletu a odletu všech letadel, která splňují parametry únosnosti dráhy. „Jako zcela konkrétní příklad ze dne 12. června 2023, lze uvést právě pana Olbrechta, jenž přiletěl s letadlem, které spadá do této kategorie a nikdo mu v tom nijak nebránil," doplnil Aleš Holoubek.

Jičínské letiště
Obavy vnímáme. Zvýšení provozu na letišti Jičín nechystáme, zní z ministerstva

Za dohodu, kterou starostové Podhradí, Březiny a Jičína podepsali s Aeroklubem v létě 2022, se postavili také všichni zúčastnění včetně starosty Jičína Malého. „Nemáme důvod od dohody odstupovat, i když si to Flying Academy přeje. My nemáme žádné zprávy o porušování smluvených podmínek, nikdo nám neposlal žádnou stížnost," odůvodnil rozhodnutí Rady jičínský starosta. Předseda Aeroklubu v oficiálním prohlášení občasná pochybení přiznává, dodává ale, že se je vždy podařilo okamžitě vyřešit a případné hříšníky napomenout. Utvrzující dopisy na podporu zachování současného stavu a provozu na letišti poslali také další starostové a také předsedkyně spolku Mariánská zahrada Eliška Formanová.

Petice poputuje na ministerstvo

Veřejná válka o provoz jičínského letiště se rozpoutala v půlce letošního srpna, když občanská iniciativa pod vedením Milana Berného zveřejnila petici na podporu Aeroklubu v dalším provozování letiště. Spolek zajišťuje sportovní a rekreační létání na jičínském letišti díky bezúplatně půjčce od ministerstva dopravy, které pozemek vlastní.

Letos má ale stávající smlouva na provoz vypršet a jedná se o její prodloužení. V roce 2020 ale do hry vstoupil další aktér, letecká škola Flying Academy. Ta chce letiště využívat ke vzletu a přistávání letadel v rámci své výcvikové školy pilotů.

Proti navýšení provozu se ale postavili starostové okolních obcí a občané, kteří už od května podepisují petici na podporu Aeroklubu. Podle Berného se k začátku října sešlo více než 3800 podpisů.

Jičínské letiště z ptačí perspektivy.
Bitva o jičínské letiště: Aeroklub bojuje o existenci, lidé se ozbrojili peticí

Podle Radima Olbrechta však jsou lidé podepisující petici zmanipulovaní nepravdivými informacemi. V doprovodném textu petice stojí například odmítnutí nočního provozu na jičínském letišti. Tento záměr však jednatel akademie popírá. Za nepravdivé označuje také informace o tom, že chce Flying Academy rozšiřovat nebo jakkoliv upravovat přistávací dráhu.

„Pro noční lety je nezbytná vzletová a přistávací dráhu vybavená pro lety ve tmě, tedy osvětlená. Taková dráha na letišti v Jičíně není k dispozici a ministerstvo dopravy potvrdilo, že její výstavbu neplánuje," doplnil své stanovisko.

Po skončení podepisování a po sečtení podpisů zástupci občanské iniciativy slavnostně předají petici starostům, pozvání podle Berného dostal také ministr dopravy Kupka. Ministerstvo dopravy by mělo do konce tohoto roku rozhodnout, zda výpůjční smlouvu Aeroklubu prodlouží. Pokud tomu tak nebude, bude následovat výběrové řízení na nového provozovatele.

Vzkaz ministru dopravy

Ministrovi Martinu Kupkovi navíc přišel v půlce září také dopis od starosty Podhradí Michala Rambouska, který svou podporu současnému stavu zopakoval. „Požadavkem občanů není úplné uzavření letiště, ale pouze zamezit rozšiřování jeho provozu nad současnou maximálně snesitelnou úroveň a zachovat způsob jeho využití v současném nekomerčním režimu. Opravdu hrozí vážné problémy, které by v případě navyšování leteckého provozu mohly vygradovat až k požadavku občanů na úplné uzavření letiště,“ vzkázal ministru dopravy starosta.

Podle mluvčího Františka Jemelky trvá ministerstvo dopravy na zachování statusu veřejného vnitrostátního letiště, tedy součást veřejné infrastruktury s nediskriminačním přístupem pro všechny uživatele letiště. Zároveň ale vnímá také obavy a přání občanů.

„Rovněž platí, že vždy klademe důraz na zachování dobrých vztahů mezi letištěm a okolními obcemi, u letiště Jičín nevyjímaje, přičemž v současné době nepřipravujeme žádné rozvojové projekty, které by podstatným způsobem zvýšily kapacitu či rozsah provozu na tomto letišti,“ uvedl Jemelka. 

Na další otázky ohledně posuzování budoucích a potenciálních provozovatelů letiště v Jičíně bude moci ministerstvo odpovědět až po skončení právě probíhajícího řízení. Podle Jemelky však postupuje rezort při výběru provozovatele podle platných právních norem a v rozhodovacím procesu bude brán ohled i na charakter a vliv provozu letiště na jeho okolí.