Zahájení se uskutečnilo v místním kostele Povýšení sv. Kříže mší za místní obyvatele a památce Panny Marie, jejíž svátek připadl právě také na tento den. Přijela rovněž skupina Bozkovských poutníků, kteří zařadili Ostružno na svoji trasu poutí po kostelích nejen Jičínska.
„Ostružno patří k jedné z nejstarších obcí na Jičínsku, rovněž Ostruženský rybník je zde druhým největším,“ informuje místostarostka Zdeňka Richterová.

Svěcení zvonu

Součástí oslav bylo vysvěcení zvonu v jedné ze dvou věží kostela, jehož zvonění je nyní předěláno na elektrický pohon. U příležitosti výročí byl v obci také založen seniorský klub, který se bude pravidelně scházet.
K posezení a dobré pohodě zahrála Příchvojanka, na zahradě budovy mateřské školy a zároveň obecního úřadu bylo připraveno posezení s občerstvením. Počasí bylo velmi příznivé, po ranním dešti panovalo po celý den příjemné klima bez obvyklých veder. V programu vystoupily s písněmi a tanečky rovněž děti místní mateřské školy, která je kapacitně dobře naplněna nyní i výhledově na příští léta. Další informace o provozu školky si můžete poslechnout slovem místostarostky na audiu připojeném k tomuto článku.