Při přejímce stavby za 12 milionů korun, zahájené v srpnu loňského roku, a po všech kontrolních a průkazných zkouškách zjistil investor – Ředitelství silnic a dálnic nevyhovující podélnou rovinatost v celém úseku komunikace a nařídil kompletní výměnu krytové vrstvy. Náklady na její položení včetně vodorovného značení ve výši milion korun ponesou Stavby silnic a železnic Hradec Králové a novobydžovská firma Rakon, která pokládku vrstvy prováděla. „Radost z další uzavírky a frézování komunikace Ostroměřští nemají, ale na druhou stranu jsou potěšeni, že se vozovka opraví, “ sdělil starosta Tomáš Gabriel.