Zde hlavně ocenila květinovou výzdobu, ale i upravené, čisté a fungující zázemí pro cestující, hospůdku a příjemný personál. Jako jedni z mála tu nabízejí i úschovnu zavazadel. Vedle běžných hodin zde můžou cestující spatřit i moderní digitální systém.

Trať z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky byla budována v letech 1867 až 1869, první vlak do zdejší stanice přijel 25. listopadu 1869 v 9 hodin. Stavba je původní, Ostroměř je především železničním uzlem a přestupnou stanicí, kde se křižují dvě tratě, Chlumec nad Cidlinou - Turnov a Jičín - Hradec Králové.

Potřeby oprav

V současné době zde pracuje patnáct zaměstnanců. „Budova je vytápěna ústředním topením a při špatném a chladném počasí se sem stahují bezdomovci, které musíme často vyhánět. Objekt potřebuje rekonstrukci, především výměnu oken a renovaci přístřešku, na kterém už zahlodal zub času, a vybudování pevného nástupiště u první koleje,“ vyjmenoval priority oprav dozorčí provozu František Šafka. Budovu vlastní Regionální správa majetku Hradec Králové, kde pracovníci Českých drah jsou pouze v nájmu. Ve všední dny jezdí vlaky v hodinových intervalech, což podle slov dozorčího provozu přispívá k zvýšenému zájmu pasažérů.


Kultura cestování se s nasazením modernějších vozů zlepšila. „Získaný titul je pro nás oceněním všech zaměstnanců. Je zavazující, ale není už v našich silách bez finančních prostředků zvednout pomyslnou laťku ještě výše, abychom udrželi takovou úroveň, jaká je,“ dodal František Šafka. Starosta Tomáš Gabriel velice oceňuje snahu zaměstnanců stanice, ale radnice nemůže financovat rekonstrukci majetku, který jí nepatří. Jan Horák tudy vlakem do práce jezdí každý den, nejvíce se mu líbí budova a oceňuje čistotu a teplo. Místní obyvatelce Květuši Kloučkové se nejvíce líbí květinová výzdoba.

Slovo cestujících

Studentka Jana Erteplová na ostroměřském nádraží přestupuje denně. „Tato budova má zvláštní atmosféru, připadám si zde tak trochu jako v pohádce,“ sdělila.


Protikladem ostroměřského je sobotecké vlakové nádraží, kde není v provozu už ani suchý záchod a čekárna je uzavřena. Vrchní přednosta uzlové železniční stanice Turnov Jiří Bubák uvedl, že sobotecké nádraží je vedeno jako pouhá zastávka, na úklid zde dohlíží výpravčí. Vlastník budovy je Správa dopravní cesty Liberec, a tak je město v celé věci bezmocné.