„Je důležité říct, že osobnostní profily rozhodně nebudou zásadním hodnotícím kritériem. Těmi i nadále budou vzdělání a zkušenosti z praxe. Profily budeme užívat jen v užších kolech, kde se sejdou stejně kvalitní uchazeči.

Tato metoda nám napoví něco o jejich schopnostech zvládat napjaté situace," vysvětlil tajemník úřadu Michal Kuchta.

Hořická radnice se ke kroku uchýlila z důvodu, že během pracovního pohovoru je příliš málo času na rozpoznání charakteru člověka.

Práce na městském úřadě navíc vyžaduje pozitivní přístup k lidem, což je další aspekt osobnosti, který není ihned zřejmý.

Metoda, která spočívá v písemných odpovědích na dvacet čtyři případových otázek a následném pohovoru s psychologem, bude používána při výběru do vedoucích funkcí a rizikových agend.

Úředníci otestováni
Psychologickými testy prošli také všichni současní zaměstnanci úřadu. Podle názoru rady si každý z nich odnesl signál, v čem spočívají jeho přednosti a chyby.

„Je to praktické v tom smyslu, že na základě výsledku člověk ví, jaké nedostatky by měl ze svého jednání odstranit," pravil starosta Ivan Doležal. Šéf odboru dopravy Luboš Luštický zhodnotil výsledky jako vcelku pozitivní.

Hořice na projekt obdržely dotaci z Evropského sociálního fondu. Pokryje osmdesát procent nákladů.