Se svojí početnou rodinou (měl čtrnáct dětí, z nichž čtyři zemřely)  bydlel v Revoluční ulici. Za první světové války se k němu přestěhoval jeho vnuk Václav Cafourek, budoucí spisovatel Václav Čtvrtek, který pobyt u dědečka považoval za inspiraci své pohádkové tvorby.

Václav Fejfar pracoval jako řemeslník na řadě staveb. Po první velké zakázce, krovech na budově reálné školy, přišly další, a to  Základní škola Poděbradova a 17. listopadu, Obecní spořitelna, přístavba kasáren, soukromé domy atd.    

Čtvrtstoletí byl aktivním členem jičínského zastupitelstva. Za jeho starostování se opět vydláždilo nynější Valdštejnovo náměstí či se opravil hřbitov.

Zdůrazňoval vzdělání, podporoval čítárnu a knihovnu. Prosadil zřízení průmyslové školy řemeslnické. Dále pak podporoval ochotnické divadlo, jemuž také prospěl postavením arény v zámecké zahradě. Zemřel v roce 1918 v Jičíně.