Obě obce jsou však s jeho životem spojeny. V Nové Pace absolvoval jak základní školu, tak reálné gymnázium. Jeho rodiče vlastnili v Roztokách malou textilní továrnu a v Nové Pace provozovali obchod se svými výrobky.

O Vladimíru Svatém bylo známo, že již za války pracoval v Roztokách tajně na nějakém vynálezu. Toho využili komunističtí funkcionáři a Vladimír byl po roce 1948 přemístěn do národního podniku Nopaka, kde spolu se Stanislavem Zahradníkem zkoušel první tryskový stav.

Později přešel do Výzkumného ústavu textilního v Liberci, kde také dokončil započatý výzkum vodních a vzduchových tryskových stavů, později i skřipcových. Spolu s kolegy se podílel na vzniku dalších vynálezů. Stavy začaly být vyráběny sériově a licence odkoupilo USA a Japonsko. Vladimír Svatý zemřel 2. února 1986 v Liberci.  (sar)