Syn z rodiny chalupníka studoval na gymnáziu v Jičíně, pak pokračoval v historii a geografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií vylepšoval svůj rozpočet psaním příspěvků do novin a prací v zemědělském muzeu a státním zemědělském archivu.

V posledním zmiňovaném byl pak po studiích dvacet let zaměstnán. Během toho absolvoval tři ročníky Státní školy archivní v Praze. On sám se podílel na záchraně archivů, pomáhal vznikat novým, kontroloval je, spravoval a školil jejich vedoucí.

V roce 1951 přešel do Výzkumného ústavu pro lesní výrobu ve Zbraslavi. I zde pobyl celých dvacet let. Bádal, sbíral materiál, napsal řadu publikací. Některé jeho články vyšly v časopisech, z knih je známý například Přehled vývoje našich lesů.

Na jeho popud vznikl Lesnický a myslivecký atlas. Josef Nožička zemřel 15. srpna 1972 v Dolních Počernicích u Prahy.    (sar)