Ačkoli v průběhu desítek let zastával různé funkce, nejčastěji je jeho jméno spojováno s profesí učitele. Vyučoval na zdejší kamenické škole, později se stal ředitelem odborné školy pro ženská povolání. Hojně se podílel na kulturním životě.

Jeho zájem se soustřeďoval zejména do oblasti hudby. Zastával funkci sbormistra mužského spolku Ratibor, své schopnosti projevoval v dalším uskupení podobného názvu – Dalibor. Jeho osoba stála u zrodu pěveckého spolku Vesna, který byl přesným opakem Ratibora, neboť jej tvořily výhradně ženy.

Poté, co byla vyhlášena samostatná Československá republika, usedl do křesla pro hořického starostu. Z této pozice se postaral o rozvoj města. Antonín Rudl naposledy vydechl 3. května 1938.