Po složení maturity se stal pilotem – poručíkem a následně velitelem noční letky. V Československé armádě začínal na pozici poručíka – profesora v Prostějově. Když byla v roce 1939 republika napadena, byl degradován a propuštěn do civilu. Zahraničního odboje se zúčastnil jako četař ve Francii. Roku 1940 působil v bitvě o Anglii a bitvy o Atlantik v anglické letce. Když v bojích nalétal 580 hodin, skončil v zahraničním odboji jako kapitán letectva.

Po osvobození působil znovu v ČSR, a to jako major u Ministerstva národní obrany v Praze, později podplukovník a velitel zkušební komise v Letňanech. Komunisty byl však v roce 1948 opět degradován, a tak před pronásledováním odešel do exilu zpět do Anglie, kde zůstal až do roku 1973 u letectva. V Británii rovněž 25. února 1997 zemřel. V roce 1990 byl jmenován čestným občanem města Nová Paka. ⋌(sar)