Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu. Hodnocena je i možná účast v žabím převleku nebo s žabími doplňky. Běh je zařazen do poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců).

Členitá trasa je dlouhá cca 7 km, časový limit činí 60 minut! Přihlášky: předem na mpcr@seznam.cz, mobil 732 858 380, nebo v den konání při prezenci. Prezence: 10:00 – 10:45 (restaurace v místě konání)

Startovné: 30 Kč, start v 11 hodin. Vyhlášení: krátce po dosažení cíle všemi účastníky. Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny; ohodnocen bude nejlepší či nejoriginálnější žabí doplněk. Startující mají vstup do Muzea přírody Český ráj zdarma, akce je určena pro všechny kategorie. Nejde o trhání traťových rekordů, důležité je správně odhadnout své možnosti a zvolit správné tempo. Na trati není dovoleno mít hodinky či jiné zařízení měřící čas.