Kumburk byl zatažen černými mraky a na Brdě začalo krupobití s obrovským přívalem vody. Na všechny strany proudilo velké množství vody a to do potoka Olešky směrem na Úbislavice a Stav, větší příval vody se hnal Brdským potokem do Nové Paky. U sportovního hřiště byl vodou stržen vysoký dřevěný plot, který voda unášela až pod násep železniční tratě před městem.

Zde spadnul též velký strom a společně s plotem a hlínou ucpal odtok vody pod železnicí. Vzniklo zde jezero dlouhé 3 km, které se stále zvětšovalo a vytvořilo obrovský tlak na železniční násep, který nevydržel a voda si prorazila cestu novou. Tak došlo ke zřícení a provalení náspu. Zůstaly z něj jen koleje, které trčely do výšky 15 metrů. V té době měl projíždět osobní vlak od nádraží v Nové Pace. Naštěstí zásluhou železničního zaměstnance Josefa Materny, který první objevil podemletou trať, dokázal předejít katastrofě a vlak zastavit.

Velkou průrvou pod tratí se hnaly proudy vody dál, až narazily na boční stěnu domku č.p.37 (dnes činžovní dům na Dukelském náměstí), v němž bydleli tři rodiny ( Dundovi, Podlipní a Šafářovi). Nejhůře byl postižen pan Dunda, kterému voda odnesla vybavení bytu a on sám se zachránil na půdě domku (z domu zbyly jen tři zdi a hoření patro). Voda se hnala dál ulicí „Na tržišti" až na spodní část náměstí, kde dosahovala až výšky tří metrů. Do záchranných akcí se zapojili hasiči, Národní garda, četnictvo, policie a později i vojáci z Jičína.

Přes všechnu obětavost a nasazení si tato povodeň vyžádala tři lidské životy. Zahynuly dvě osmiletá děvčata Ludmila Fejfarová a Jarmila Praislerová, která se před deštěm schovala u strýce v domku č.p. 34 (na místě dnešního činžovního domu na Dukelském náměstí). Při velkém přívalu vody je strýc vysadil na skříň, která se později převrátila a děvčata zmizela ve vodě. Sám strýc byl v poslední chvíli zachráněn, když se držel trámu u stropu. Další obětí byla paní Marie Zajícová, která byla nemocná a upoutaná na lůžko. Když večer voda opadla, bylo vidět, jaké obrovské škody nadělala. Odhadovaná celková škoda přesahovala tři miliony korun a byla zmírněna dary ministerstva vnitra, sociálních věcí, Červeného kříže, různých organizací , podniků a soukromých osob (v provedených sbírkách).

Z této tragické události bylo pořízeno hodně fotografického materiálu (František Hák, Josef Píč, Ladislav Riedl, J. Chromý a další).

Naše muzeum pro vás připravilo malou výstavku fotografií v Gernatově domku. Použité informace a fotografie: (Archiv muzea, Okresní archiv Jičín a soukromé sbírky). Jiří Čejka