Na tomto místě žila rodina Steinerových, jejíž členové byli zavražděni během období Protektorátu Čechy a Morava. Pro Jičín jde o mimořádnou událost, kterou se připojí k celoevropské síti měst, jenž mají ve svých ulicích Kameny zmizelých.Tradici pokládání kamenů založil německý umělec Gunter Demnig.

Jím navržené a do dlažby pokládané kameny jsou známy pod německým názvem Stolpersteine. Vkládají se před domy, v nichž žily oběti nacistické perzekuce a vyhlazování. Každý kámen je připomínkou jednoho vyhaslého života s jménem a dalšími údaji.