Pro návštěvníky budou od 10 do 13 hodin na Masarykově náměstí v Nové Pace připraveny ukázky zásahové činnosti hasičů. Lidé si budou moci prohlédnout současnou i historickou techniku a vybavení, které hasiči denně používají při záchraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů.

Novopačtí dobrovolníci už sto čtyřicet let hasí naše problémy

Vlastním zakladatelem hasičů v Nové Pace byla jednota Sokol, která měla zvláštní ochranný oddíl, nazvaný "sokolhasič". Oddíl se kvůli lesklým přilbám začal hašteřit, a tím dal podnět k založení samostatného sboru dobrovolných hasičů v Nové Pace. Stalo se tak 17. srpna 1875, kdy 41 zakládajících členů složilo slib do rukou pana Hynka Tomáše.

Od obce hasiči převzali velkou ruční stříkačku, 2 malé ruční, dva sudy k vození vody s dvoukolovými vozíky, 17 žebříků a 158 kožených košů k nošení vody, vše v hodnotě 800 zlatých. Tato výzbroj byla uložena na různých místech ve městě. V roce 1881 byl pořízen první sborový prapor. V roce 1890 za velitele MUDr. Wernera byla za budovou soudu postavena kolna pro stříkačky a žebříky i leziště pro výcvik mužstva.

Sbor chodíval ve stejnokrojích do chrámu Páně o Božím těle, o Vzkříšení a o svátku Anděla Strážného.
V roce 1896 byl na zahradě u Brettů konán první sjezd Hasičské župy novopacké. V roce 1899 koupena nová parní stříkačka za 3 000 korun. Při 25. výročí založení sboru v roce 1900 měl sbor 67 činných a 72 přispívajících členů.

Po vypuknutí světové války v roce 1914 bylo postupně mnoho členů odvedeno na válečné fronty, z nichž se někteří nevrátili.
Po válce byl Jindřich Záhejský zvolen starostou města a starostou Hasičské župy novopacké. Velitelem sboru byl Josef Bajer. Po něm se stal velitelem hostinský Jindřich Groh. V témže roce po vzoru jiných sborů byl založen ženský sbor v počtu 19 žen a dívek a náčelnicí se stala Marie Pačesná.
V dalším roce 1924 na mimořádné valné hromadě byl velitelem zvolen restauratér ze Střelnice Karel Civín. V roce 1925, kdy sbor slavil 50 let svého trvání, byl ustanoven první závodní hasičský sbor v tkalcovně firmy Bohumil Schnabel v Nové Pace v počtu 21 členů.

Dne 21. března 1928 od jiskry z lokomotivy vznikl v Levínské Olešnici plošný požár, při němž vyhořelo 16 obytných stavení kromě stodol. Začalo se jednat o koupi motorové stříkačky.

Roku 1929 bylo umožněno hasičům zakoupit motorovou stříkačku a automobil pro dopravu mužstva se žebříky od firmy Erbert v Praze. Náklad činil 140 379 Kč.

V životě lidském ojedinělou zkoušku zdatnosti osvědčili členové hasičského sboru při katastrofální povodni dne 26. května 1936 odpoledne. Po průtrži voda Brdského potoka protrhla železniční násep a valila se městem. Při povodni zahynuly dvě ženy a dvě děti. Na osmdesát rodin přišlo o svůj majetek. Hasičstvo tehdy vykonalo nesmírný kus práce. Po pět dnů hasiči za pomoci sousedních sborů čerpali třemi stroji vodu z přízemních bytů, krámů, sklepů a studní. Sanitní auto mělo desítky převozů do nemocnice. O této živelné katastrofě psaly všechny noviny a konaly se sbírky ve prospěch postižených. V dalším roce 1937 byl slavnostně rozvinut nový hasičský prapor zhotovený Jedličkovým ústavem v Praze podle návrhu místního malíře Otakara Číly. Na jedné straně praporu je hasičský znak s heslem, na straně druhé znak města.

Druhá světová válka zničila velké množství obcí ve Slezsku, a proto občané měst z Čech si brali patronáty nad některými obcemi. Město Nová Paka včetně hasičského sboru si vzalo patronát nad zničenou obcí Březová u Vítkova nedaleko Opavy. Vzniklo i přátelství mezi Březováky a Pačáky.

Výjezdová jednotka
Během prvních let po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo v naší společnosti k mnohým změnám, z požárníků se opět stali hasiči. Ve větších městech byly zřizovány městskými úřady tzv. výjezdní zásahové jednotky z řad místních dobrovolných hasičů. Mezi prvními byla v roce 1995 založena jednotka v Nové Pace, která měla dvacet členů. Každý den tu drží čtyři hasiči nepřetržitou 24hodinovou pohotovost. Pro rychlejší svolávání jednotky byly zakoupeny "pagery", dále pak nová výstroj a výzbroj. Velitelem jednotky byl zvolen Milan Pospíšil, zástupcem Josef Jakl. Jednotka úzce spolupracuje s profesionální stanicí v Nové Pace, se kterou zasahuje téměř u devadesáti procent výjezdů, zúčastňuje se pravidelně všech cvičení, školení a instruktáží. Jednotka se schází jednou týdně a má dvouhodinové cvičení. V současné době jsou do výjezdové jednotky, která je zařazena do JPO II, zařazeni i hasiči z nedaleké Vrchoviny. Početní stav příslušníků této jednotky je k dnešnímu dni celkem 31 členů. Velitelem jednotky je od roku 2005 Martin Kubišta.

Současnost
Sbor dobrovolných hasičů k 1. lednu 2015 eviduje ve svých řadách celkem 97 členů, z tohoto počtu je 82 dospělých (49 mužů a 33 žen) a 15 členů je mladších osmnácti let.

Starostou sboru je Milan Pospíšil, náměstky Jaroslav Křeček, Josef Petr a velitelem Martin Kubišta.

Skvělá parta je základem

V sobotu 12. září si hasiči i veřejnost připomínají 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Nová Paka a 40. výročí založení požární stanice Nová Paka. Starostou sboru a velitelem požární stanice je Milan Pospíšil. S ním jsme si povídali o obou záchranných týmech a jejich poslání.

Zastáváte dvě stěžejní funkce. Není to na jednoho hasiče trochu velké sousto a dají se zvládnout obě se ctí?
Já si myslím, že obě se vzájemně doplňují a já využívám jedné funkce ke druhé. Ať už při spolupráci mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči, při spolupráci s vedením města a vedením hasičského záchranného sboru.

Veřejnost se mnohdy potýká s tím, jak správně hasiče oslovovat. Dobrovolným říkají dobráci, někdo využívá oslovení požárníci, muži v modrých uniformách. Na co slyšíte?
Děti nám říkají pane hasiči a dospělí nejčastěji chlapi. Ani oslovení požárník není chybné, ti tu byli za socialismu. Práci vykonáváme stále stejnou, i když původně jsme se jmenovali hasiči.

V sobotu 12. září vypuknou oslavy. Na co pozvete veřejnost?
Oslavy se uskuteční na Masarykově náměstí v Nové Pace v době od 10 do 13 hodin. Průvod nechystáme. Na náměstí bude velké množství techniky a asi by bylo složité ji tam po průvodu porovnat. Lidé tu spatří historickou techniku. Dorazí koňské stříkačky, parnička z Roztok u Jilemnice, dále chlapi se svými skvosty z Holína, Hlásné Lhoty, Železnice, Kopidlna i Jičína. Pak nebude chybět současná zásahová technika z Nové Paky, Lázní Bělohradu, účast přislíbili i peckovští hasiči s novou moderní Tatrou. Třešničkou na dortu bude představení zbrusu nové techniky z firmy Kobit Jičín. V centru spatříte zhruba dvacet vozidel.

Na co zajímavého nás ještě pozvete?
Mimo hasičů nezapomínáme na Policii ČR, která přiveze tři vozy a motocykl, moderní záchrannou službu, která představí plně vybavenou sanitu. Motocyklový závodník Tonda Plevák vystaví svoji motorku, s kterou se v roce 2013 stal v třídě klasik do 175 kubických centimetrů mistrem republiky. Zajímavým počinem je dřevosochání motorovou pilou. Koncert řezbářů z Vrchlabí mohou lidé sledovat rovněž přímo v centru. Na pořadu dne je i ocenění dlouholetých hasičů, ale to už se uskuteční během slavnostního odpoledního setkání v hasičárně.

Počítáte také s hasební ukázkou, aby příchozí mohli sledovat modré anděly v akci?
To přímo ne, ale při práci se představí parní i koňská stříkačka, ukázku má připravenu i hasičská mládež. Pokud dorazí výšková technika, budou mít odvážlivci šanci nechat se vyzvednout nad náměstí a pořídit si zajímavé snímky.

Máte nachystáno také nějaké překvapení?
Ano, bude to živá fontána na píseň Anety Langerové Voda živá. Několik proudnic bude stříkat a vytvářet předem nacvičené figury. Tato fontána už tu byla v roce 2007 při 650. výročí první písemné zmínky o Nové Pace. Od té doby se nám ji nepodařilo obnovit.

Proč, je to náročné?
Určitě, je to sedm proudnic s obsluhou, nezbytná cisterna a pak další aktér, který má na starost hudbu. Neméně důležitý je choreograf. Fontánu lidé zhlédnou v poslední třetině oslav.

Program doprovodí hudební vystoupení? Budou se mít návštěvníci také kde občerstvit?
Náměstí bude ozvučeno. Jinak občerstvení zajistí náš dlouholetý partner, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka.
Jste dlouholetým hasičem. Můžete posoudit, jak vás vnímá veřejnost? Stalo se, že vám například někdo poděkoval za samotný zásah?
Já osobně jsem u profesionálních hasičů od 1. prosince 1995. Poděkování je pro nás samozřejmě nejhezčí odměnou, párkrát se to stalo. Po zásazích přijdou lidé za den, dva na hasičárnu a poděkuji a přinesou nějakou drobnost, ale jak říkám, stává se to málokdy. Ale je to vždycky myšleno upřímně, a to je fajn.

Co byste při tomto významném výročí popřál svým kolegům hasičům?
Především zdraví, ať se nám vyhýbají nehody, co nejméně výjezdů a dobré mezilidské vztahy. Skvělá parta je základem úspěšné práce.

Profesionální hasiči fungují ve městě 40 let

V roce 1975 bylo v hasičské zbrojnici v Nové Pace zřízeno detašované pracoviště tehdejšího Okresního veřejného požárního útvaru Jičín. Zpočátku mělo pouze tři stálé příslušníky, kteří zajišťovali v požární zbrojnici nepřetržitou službu. Jejich úkolem bylo přijímat zprávy o událostech, vyhlašovat poplach jednotce dobrovolných hasičů a s nimi absolvovat výjezdy k zásahům, zpravidla jako strojníci nebo velitelé. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči pečovali i o stav a provoz budovy. V dalších letech byl postupně zvyšován počet příslušníků. Nejprve na šest, později na devět a v roce 1994 na třináct včetně velitele stanice, který začal vykonávat službu v denním režimu. Po vzniku krajských úřadů byl od 1.1. 2001 zřízen Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a pod jeho řízení přešla spolu s ostatními požárními stanicemi bývalého okresu Jičín i stanice Nová Paka a byl opět zvýšen početní stav o tři příslušníky. Nyní je jich tu celkem šestnáct včetně velitele stanice. Od března 2010 je novopacká profesionální stanice bezobslužná a tudíž je na výjezd připraveno všech pět profesionálních hasičů, kteří denně vykonávají službu na stanici.

Fordka a Andula jsou pýchou záchranářů

Z nadšení několika členů se podařilo realizovat generální opravy dvou historických vozidel. V roce 1997 hasiči za veliké slávy na novopackém náměstí pokřtili znovuzrození požárního automobilu PRAGA AN z roku 1928 a o dva roky později požárního žebříku FORD AZ18 z roku 1939.

Současné moderní vybavení

Výazné modernizace se dočkala hasební technika. V lednu 2005 na jednotku bezúplatně převedl HZS KH kraje dvě cisterny, CAS 24 Škoda 706 a CAS 32 Tatra 148. V roce 2013 opět převodem získali hasiči od HZS KH kraje i CAS 24 Liaz a následně přenechali do sousedního sboru v Úbislavicích méně využívaný CAS 24 Škoda 706. V roce 2005 prošla modernizací druhá cisterna – Tatra 148. Celkovou generální opravu provedla firma Komet Pečky za částku asi 1,5 milionu korun. Na Vánoce roku 2009 hasiči pořídili jako zásahové vozidlo Mercedes Benz Sprinter pro přepravu zasahujících hasičů. Vozidlo je využíváno i pro dopravu soutěžních družstev a mladých hasičů k soutěžím a nahradilo původní Avii 31.    připravila Iva Kovářová