Slavnostní průvod prošel valdickým náměstím. Bratr starosta Ing. Aleš Kulhánek s náčelnicí sestrou Marií Fialovou položili kytici u pomníku T.G.Masaryka.

V programu slavnostní akademie, která se uskutečnila v tělocvičně Základní školy ve Valdicích se představila většina z více než 70 organizovaných dětí. Své první cvičení na veřejnosti předvedly děti předškolního věku, ty starší pak gymnastické cvičení na koberci a přeskoky přes tělocvičné nářadí, originální podívanou byla ukázka akrojógy. Školní děti připomněly sletové skladby Děti to je věc a Cirkus, ženy pak skladbu Cesta. Zajímavým zážitkem bylo vystoupení mladých a celorepublikově úspěšných stolních tenistů, odchovanců valdického Sokola, sourozenců Jiráskových. V krátké ukázce se rovněž představili mladí florbalisté.

Dospělí členové se ještě v pozdním odpoledni sešli na slavnostní členské schůzi, kde byli za dlouholetou činnost oceněni nejzasloužilejší členové sestra Bohuslava Vacková, dlouholetý jednatel bratr Bohuslav Gebauer, bratr Václav Kraus a náčelnice sestra Marie Fialová. Mladší i starší členové pak mohli nahlédnout do historických záznamů a alb s fotografiemi ze sokolských setkání, sletů a táborů a hledat tam své známé, příbuzné či zavzpomínat na vlastní dětská léta v Sokole.

Je potěšující, že i v obci, kde děti mají spoustu příležitostí se zapojit do specializovaných sportovních oddílů v nedalekém Jičíně, je stále dost takových, které najdou cestu do tělocvičny a věnují se sokolské všestrannosti.

Velké poděkování pak patří vedení obce Valdice, vedení Vězeňské služby ČR a nově i řediteli základní školy Mgr. Tiboru Vojtkovi, neboť tělocvičná jednota, která nemá vlastní sokolovnu, by bez jejich dlouholeté podpory pravděpodobně zanikla.

Dana Andrlová