Letos padla volba na Jičínsko, konkrétně okolí obce Železnice – krásný kus kopcovité krajiny s mozaikou polí a lesů a drobných rybníků. Ornitologové zde budou působit ve dnech 29. – 31. května.

„Poznatky získané z těchto akcí pak mohou posloužit pro účely správních řízení v ochraně přírody, pro další konkrétní výzkumné programy, v některých letech byla data zužitkována státní ochranou přírody. Poznatky z letošního ročníku budou navíc využita pro vznikající Atlas hnízdního rozšíření ptáků," prozradil ornitolog Jaroslav Vaněk.

Právě vznikající Atlas rozšíření ptáků v České republice je koordinován Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a Českou společností ornitologickou a patří mezi počiny, které mají za cíl zhodnotit stav ptactva v České republice. A také poukázat na faktory, které ptactvo ohrožují.

„Práce na Atlase je dobrovolná a spočívá v obsazení předem vyznačených kvadrátů o velikosti zhruba deset krát deset kilometrů místním mapovatelem. Právě v oblastech, kde je místních ornitologů nedostatek, se Východočeská pobočka ČSO rozhodla aktivně pomoci a v neobsazeném kvadrátu mapování v rámci možností provést," nastínil situaci Lukáš Kadava z Východočeské pobočky ČSO.

„Celá akce má také společenský charakter – letošní ročník Výzkumného tábora je mimořádně vhodný i pro ty méně zkušené, nebo začínající ornitology, kteří si mohou vyzkoušet terénní práci pod vedením svých zkušenějších kolegů. Ne náhodou nesla akce v některých letech i přízvisko „Víkendový vzdělávací tábor". Kromě stránky odborné nezůstane opomenuta ani společenská stránka této akce," doplnil s úsměvem Jaroslav Vaněk.