„Po patnácti letech příprav se nám podařilo dojít do poloviny cíle, kterým je oprava a oživení dominanty města,“ usmívá se spokojeně Jitka Fučíková, ředitelka neziskové organizace Život bez bariér, která lokalitu, nově přejmenovanou na Centrum Klášter, vlastní.

„Klášterní areál vždy sloužil nemocným, zdravotně postiženým a dalším ohroženým skupinám obyvatel a nezisková organizace Život bez bariér mu chce tuto funkci navrátit,“ dodává za investora Josef Fučík.

V objektu bývalého kláštera, kde až do roku 2004 fungovala nemocnice, má vzniknout komunitní centrum. Působit zde bude ambulantní denní stacionář, rozšířený pro osoby s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí, sociální rehabilitace a sociální poradenství a také půjčovna kompenzačních pomůcek. Vstup do budovy bude nově z Opolského ulice.

Přestavba kláštera byla zahájena díky dotaci EU ve výši 43 milionů, kterou získala organizace v roce 2016. Jednadvacet milionů poskytlo investorovi město Nová Paka a 36 milionů daroval kraj.Stavební práce se dotknou druhého podzemního podlaží, které bude propojené se stávajícím objektem Centra bez bariér, prvního podzemní podlaží a prvního nadzemní podlaží. Součástí zakázky je i revitalizace rajské zahrady.

Navíc prostřednictvím Místní akční skupiny získá Život bez bariér třímilionovou dotaci na komplexní vybavení renovovaných prostor. Zřídí zde i relaxační místnost snoezelen.

Náročný projekt zaštítilo město s tím, že pohledávky vůči Životu bez bariér budou do roku 2027 kapitalizovány a město se stane vlastníkem objektu. Renovovanou budovu ovšem hodlá i nadále poskytovat pro zajištění sociálních služeb Životu bez bariér. „Myslíme si, že je to pro všechny strany solidní řešení, které bude každého něco stát, ale výsledek bude dobrý,“ uvedl už na jaře novopacký starosta Josef Cogan.

Neopravené zůstane druhé nadzemní podlaží a podkroví kláštera.

„Čekáme na výzvy, projekt máme zpracovaný. Jsme připraveni,“ říká k druhé etapě záchranných prací Jitka Fučíková. Do budoucna tu chtějí zavést odlehčovací a další služby podle poptávky.

Život bez bariér

Nezisková organizace Život bez bariér byla založena v roce 2004. Opuštěný areál bývalé nemocnice koupila od kraje za osm milionů v roce 2006. Od té doby zrekonstruovala v Centru Klášter už dvě ze tří budov, ve kterých poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením a seniorům. V současnosti využívá služby přes 60 klientů a na různých pozicích tu našlo uplatnění téměř 50 zaměstnanců převážně se zdravotním postižením.

Historie stavby

Hlavní budova bývalého kláštera paulánů v Nové Pace byla postavena v roce 1653. Jedná se o barokní kulturní památku v těsném sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie. V době svého vzniku sloužil klášter řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly – paulánů. V letech 1872 – 2004 zde fungovala oblastní nemocnice. Poté byl objekt téměř šestnáct let nevyužitý.