Jedná se zejména o Kociánovu ulici a dále část Macharovy ulice. Současně bude provedena oprava komunikace v ulici Žerotínova a Jiráskova navazující na Macharovu po renovaci kanalizace pro firmu VOS Jičín. S úpravou chodníků se při akci nepočítá. Práce potrvají minimálně celý květen.