Rada města projednala výši prostředků alokovaných v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pro město Jičín je letos vyhrazena suma 2 190 000 Kč, přičemž 100 tisíc z této částky je odměnou za krajské ocenění Historické město, které Jičín opětovně vyhrál. Jen tři města v celé ČR dosáhly na nejvyšší alokaci, a sice města Slaný, Brno a právě Jičín. Představitelé města navrhli rozdělení částky na dvě akce.

Celkem 1 910 000 Kč podpory bude určeno na opravu střechy Základní školy 17. listopadu. Budova je památkově chráněna. S aktuální etapou rekonstrukce město začalo už v roce 2023. Celkové uznatelné náklady za tento projekt jsou přibližně 5,1 milionu Kč.

Další část podpory ve výši 280 000 Kč půjde do objektu ve vlastnictví fyzické osoby, a sice na opravu střechy (výměna střešní krytiny, klempířské prvky apod.) v domě na náměstí Svobody (Rynečku) čp. 11. Z rozpočtu města ještě může přibýt podpora ve výši 120 000 Kč, což je v souladu s platnými pravidly. Přidělení podpory musí schválit Zastupitelstvo města, což Rada města doporučila. Celkové uznatelné náklady na tento projekt jsou asi 1,1 milionu Kč.