Co je Apropo?
Celý název organizace je Apropo Jičín, o.p.s. Hlavní aktivitou je péče o děti a mládež s mentálním postižením. Společnost poskytuje služby denního stacionáře a snaží se klienty integrovat do společnosti. Vznikla v roce 1996 jako jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Ten sousedí se současným zázemím Apropa, které nyní obývá místnosti patřící ZŠ Soudná. Dále využívá objekt v ulici Přátelství.

Organizace se specializuje na péči o klienty s vysokým stupněm mentálního postižení a umožňuje tak rodinám běžné fungování, tedy pravidelné docházení do práce a podobně.

„Záměr města využít budovu v Soudné 15 pro služby stacionáře pro těžce zdravotně postižené osoby je velmi dlouhý. Zhruba šest, sedm let. Tehdy vznikla první stavební studie. Konečná projektová dokumentace, včetně stavebního povolení, byla dokončena v roce 2013. Od té doby se hledaly finanční zdroje na realizaci," informovala Deník ředitelka Apropa Jitka Králová.

„Nejedná se o rozšiřování kapacity, ale o zvětšení možnosti služby zejména vzhledem ke kvalitě a vytvoření skutečně funkčního, příjemného a důstojného prostředí pro děti a mládež s těžkým postižením," vysvětlila.
Dům v Soudné, na něhož je finanční injekce namířena, patří městu a není kvůli špatnému stavu využit. Předpokládaná částka na opravu je 16 milionů korun, ale dotace by byla stoprocentní.

Podle vyjádření jičínské radnice je zlepšení zázemí Apropa jednou z priorit. Radní při posledním zasedání schválili podání žádosti o dotaci z Evropské unie.

„Už letos se mělo přistoupit k přestavbě, a to za pomoci krajských peněz," konstatoval starosta Jiří Liška. „Ale v takovém případě by byla vyšší spoluúčast města." Radnice se už připravovala na zahájení projektu, když se objevila možnost žádat o evropskou dotaci.

Radní Ladislav Brykner dodal, že účelem přestavby není změnit netradiční podobu objektu. „Vizuálně by zvenčí dům zůstal beze změn, i když není památkově chráněn," prohlásil.

Šito na míru

Vedení Apropa předpokládá, že v prostorách domu se budou provádět také terapeutické činnosti, například fyzioterapie, artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie a další. Organizace s městem na záměru dlouhodobě spolupracuje, tudíž rekonstrukce bude přesně odpovídat jejím potřebám.