Akci podpořily evropské fondy (85%), státní rozpočet uhradil pět procent nákladů a deset procent připadlo na spolufinancování z rozpočtu obce. Pro pohybovou aktivitu dětí v interiéru bylo vytvořeno Fit centrum s horolezeckou stěnou a dalším tělovýchovným nářadím. Děti můžou díky vybavení tříd aktivně upravovat prostředí, ve kterém tráví čas se svými kamarády.

Pokud si chtějí od všech her odpočinout, stačí se svalit do polštářů v relaxačním koutku. Vznikla také pergola navazující na vnitřní prostory. Opomenuta nebyla ani zahrada mateřské školy, kde si děti oblíbily dopravní hřiště i nové dřevěné hrací prvky. „V rámci projektu Podpora vzdělávání v základních školách a mateřských školách se nám díky rekonstrukci otevřely další možnosti přijímání dětí do naší školky,“ říká vedoucí učitelka Zdena Erlebachová.

Od 1. září letošního roku se mohou do mateřské školy těšit děti dvouleté, pro které byla vytvořena a vybavena samostatná třída. Školka nabízí vhodné zázemí i pro děti s tělesným postižením. Jak se oprava zdařila můžete sami posoudit na dni otevřených dveří v sobotu 7. dubna. Ve 14.30 program zahájí Divadlo Bublifuk, které děti pobaví pohádkou O Pejskovi a kočičce. Školka bude otevřená do 16.30 hodin.