"Ne že by lidi celé léto nechodili, ale pokles byl znát. Nyní se zákazníci začínají vracet," nechala se slyšet prodavačka v jednom z podniků na západní straně náměstí.

Původně měla rekonstrukce začít už 12. července, z technických důvodů ale musela Údržba silnic Královéhradeckého kraje stavbu o týden odložit. V následujících měsících dělníci kompletně odstranili dlažební kostky na celé západní straně náměstí a začali s rekonstrukcí povrchu, který byl poznamenaný častým průjezdem aut.

Psali jsme již:

"Je jasné, že dlažba má jen určitou životnost. Na silnici byly výtluky, které muselo město označit, uprostřed silnice byly vyjeté koleje. Rekonstrukce mě docela omezila, musela jsem parkovat mimo náměstí, ale už bylo načase," uvedla Jana P. Součástí projektu bylo mimo jiné také položení nových žulových obrubníků, obnova svislého i vodorovného dopravního značení a označení parkovacích míst.

Pracovní postup v červenci popsal technicko-obchodní náměstek ÚS KHK Jiří Koutník. Začalo se od spodní části náměstí.

"Nejdříve bude skryta část dlažby a podkladu na úroveň vrstvy z kamenné pískovcové rovnaniny v oploceném staveništi. Zároveň budou odstraněny obruby a bude probíhat oprava uličních vpustí. Následovat bude výměna podkladních vrstev a nová zádlažba," vysvětlil. Z technických důvodů byla nakonec stavba zahájena 19. července, skončila ale v termínu, tedy začátkem října.

Slavnosti na staveništi

Město vybralo pro rekonstrukci schválně období letních prázdnin. Objízdné trasy byly totiž naplánované ulicemi, kde stojí školy. Odklon frekventované dopravy samozřejmě poznamenal bezpečnost úseků.

"Kvůli stavebním pracím je doprava odkloněna přes Hálkovou a Jablonského ulici. V době letních prázdnin tak bude nejméně ohrožena bezpečnost dětí docházejících do ZŠ Na Habru," vysvětlil starosta Hořic Aleš Svoboda. "Dokončením rekonstrukce se samozřejmě obyvatelům této části Hořic velmi ulevilo," doplnil mluvčí města Pavel Bičiště.

Rekonstrukci silnice třetí třídy hradila ÚS KHK ze Státního fondu dopravní infrastruktury - financováním rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Celkem vyšla stavba na 13,3 milionu korun včetně DPH a provedla ji firma EUROVIA CS z Prahy.

Ve východní části náměstí byl provoz zachován, částečně ale bylo omezeno parkování. Výjimku dostali ti, kteří potřebovali na náměstí zastavit na kratší dobu než 60 minut, a zásobování. Z důvodu docházkové délky stavby 250 metrů nevedly přes staveniště lávky.

Stavba v letních měsících nicméně částečně poznamenala tradiční akce, které se na náměstí pořádají. Například oblíbené Slavnosti hořických trubiček na začátku září podle některých návštěvníků staveniště hyzdilo. "Taková hezká akce a musí se konat na rozkopaném náměstí," posteskla si na akci Tereza B. Radost neměli ani povozovatelé některých podniků. Kvůli oplocenému staveništi byli totiž odříznutí od prostřední části náměstí, zaznamenali tedy nižší tržby, než při minulých ročnících.

O to větší radost mají všichni zúčastnění z toho, že se silnice na náměstí začátkem týdne otevřela. "Mám pocit, že se na náměstí vrátil život. Hodně lidí tudy projíždí cestou z práce, tak se staví na nákup. Navíc jak zmizelo kovové oplocení, hned máme zase krásné náměstí," pochválila stavbu Jana P.