Rada města už schválila smlouvu o dílo na dokončení I. etapy obnovy stavby terasních zdí Valdštejnské lodžie, která je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o zastřešení zdi, které bude vystavěno z cihel, aby do zdi nezatékalo.

„V projektu nebylo s tímto záměrem původně počítáno, proto není možné tyto práce za zhruba 305 tisíc zaplatit z dotace a uhradí je město ze svého rozpočtu. Práce budou provedeny do konce října," uvádí k zakázce tisková mluvčí Magdaléna Doležalová.

Dokončení opravy zdi lodžie
V rámci Programu regenerace již radnice podala žádost na II. etapu oprav terasních zdí, kam by byla tato částka eventuálně zpětně zahrnuta.

První etapa stavebních úprav stála zhruba 1,5 milionů bez DPH, přičemž město získalo 50 % dotaci. K celkovému dokončení opravy zdí je počítáno s částkou zhruba 10 milionů korun bez DPH, dotace může být 50 %, tedy asi 5 milionů korun.