Jde o opravu topných kanálů ústředního topení (ÚT) i teplé užitkové vody (TUV). Vzhledem k častým haváriím, některým rezavým místům a změně technologií se jedná podle informací od Správy nemovitostí města Jičína o logický krok, který je nutné provést.

Investiční akce
Od května akce probíhá v ulicích U Trati a náměstí Václava Čtvrtka. Lidé žijící v těchto místech se tedy museli vyrovnat s jistou komplikací v dopravě i s ne zrovna estetickým pohledem na okolí svého bydliště. Vše je však pouze dočasné

Tato lokalita se nazývá Husova 1. Trubky jsou zde již položeny a oprava je téměř hotová.

„Následovat bude oprava v lokalitě Husova 2, v tomto případě se jedná o ulici Svatopluka Čecha a Pod lipami. Tento úsek je kratší než v prvním případě a dokončení je naplánováno přibližně na polovinu září," uvedl Svatopluk Coller, vedoucí tepelného hospodářství ze Správy nemovitostí.

Nutno dodat, že bylo vypsáno výběrové řízení. Výkopových prací se nakonec zhostila firma Jaroslava Havelky, topenářské práce obstarává firma Miloslava Maláta.

Ptáme-li se na celkové náklady, které byly do akce investovány, odpovědí je, že výkopové a zemní práce v obou lokalitách „spolkly" 981 tisíc korun.

Co se týče topenářských prací, společně s výměnou teplovodních kanálů ÚT i TUV se částka pohybuje kolem 6,1 milionu korun. Jedná se o obě lokality a v ceně je zahrnut i materiál. Průměrná cena tepla se nemění, zůstává stejná ve výši 580 korun.

„Pravděpodobně v září se také dočkají svých oprav ulice Bolzanova, Smetanova a Křídlova, které se nyní nacházejí ve špatném stavu," řekl Petr Kynčl, zaměstnanec investičního odboru. Celkové náklady na jejich rekonstrukci jsou odhadovány na šest milionů korun.

Bolzanova ulice
Zastupitelé rozhodli o konečné podobě Bolzanovy ulice. Ta byla zničena během výstavby koupaliště. Výběrové řízení vyhrála společnost Strabag. Občané se tu mohou těšit na novou cyklostezku. Na druhou stranu kvůli ní přijdou místní o sedmnáct parkovacích míst.   Martin Vávra