David Streubel, manažer Sportovních zařízení města Jičín, která jsou příspěvkovou organizací, zájem města o areál samozřejmě kvituje.

„Tato investice je zcela nezbytná. Nejen naše organizace, ale především sportovci po ní volají již nějakou dobu. Je třeba si uvědomit, že všechny prostory určené ke sportování jsou využívány téměř nepřetržitě od rána školami a v odpoledních hodinách sportovními oddíly i širokou veřejností," sdělil.

„Probíhají zde extraligová utkání domácích házenkářů, dále pak i ligová utkání basketbalu, stolního tenisu, juda. Sportovní prostory taktéž navštěvuje řada mimojičínských sportovců na soustředění na různých úrovních. Pokud se týká zázemí, tak se skutečně v současné době nemáme čím chlubit. Oprava a modernizace je bezpodmínečně nutná."

Sportovci jsou s Davidem Streubelem zajedno, dokonce jsou toho názoru, že k opravě mělo město přistoupit dříve. „Lehká odpověď. Vzhledem k tomu, že nejsem milovník smradu, tak určitě rekonstruovat. Stejně tak úpravu potřebuje posilovna, kde je špatné větrání a klimatizace. Není tam správná ventilace. Chtěl bych vidět jediného člověka, který by řekl, že ta rekonstrukce není nutná," uvedl návštěvník fitcentra Roman Vacek.

„Rekonstrukce je určitě potřeba. Pomáhal jsem budovat tento sportovní stánek v první polovině 70. let a chodím sem desítky let, takže vím, o co jde. Po té době by už to opravdu chtělo nějakou obnovu. Šatny by mohly být útulnější," řekl Josef, další z pravidelných návštěvníků posilovny.

Tři etapy
Stavební práce se budou dít po etapách. První, která se týká úprav nových prostor pro posilovnu, bude ukončena v lednu 2014. Druhá, během níž budou přestaveny stávající prostory posilovny, se uskuteční na přelomu zimy a jara. Stěžejní část, tedy vlastní rekonstrukce šaten, přijde na řadu během léta.
„Protože se jedná o celkovou rekonstrukci zázemí vnitřních sportovišť, určitě k některým omezením dojde. Především se bude jednat o uzavření malé tělocvičny během druhé etapy zhruba na týden. Přesné datum zatím říci neumíme. Další drobná omezení mohou nastat v průběhu celého procesu, především v komfortu kolem využívání šaten či vstupu do hal," upozornil David Streubel.

Posilovna bude přestěhována do prostorů pod hotelem, nynější místnosti se promění v šatny. Vedení města i Sportovních zařízení slibuje vyřešit všechny klíčové nedostatky vnitřní struktury sportovního areálu. Šatny budou přívětivější, bude zajištěno lepší odvětrávání. Přesunut bude rovněž hlavní vstup. Do sportoviště budou lidé vcházet směrem od lipové aleje.