Vede od konce obce Šárovcova Lhota až po křižovatku se silnicí II/501 u Hamerského Mlýna. Komunikace je zde široká 4,8 metru. „Oprava bude provedena při úplné uzavírce. Součástí stavby bude i výměna stávající silniční kanalizace v délce 270 metrů. Na akci se budeme snažit získat dotaci. Pokud by se jí nepodařilo zajistit, bude nutné opravu odložit," uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček.

Oprava úseku vozovky má stát 9,1 milionu korun.    (mf)