Na konci července pozastavil činnost stavebníků v ulici Vackova archeologický výzkum, který dokumentoval středověkou nálezovou vrstvu.

„Máme jistotu, že jsme našli strouhu, která zanikla v první polovině 16. století,“ uvádí archeolog jičínského muzea Radek Novák. Tento objev dokládá, že historické Kopidlno mělo umělou vodoteč, která protékala trasou pod místním kostelem. Její zánik je přisuzován rozvojem města v 16. století.

Význam nálezu umocnily vzácné předměty z organických materiálů, které se dochovávají jen velice zřídka. „Jedná se o dobře zachovalé dřevěné artefakty. Identifikovali jsme šindele a truhlářské výrobky,“ popisuje archeolog.

Zmíněné historické předměty jsou zabalené v boxech s vodou a připravené pro konzervátora. „Nelze je rychle vysušit, musíme být trpěliví,“ vysvětluje Novák.

Odkrytý zemský povrch nabídl odborníkům také řadu kuchyňského odpadu, který je odrazem tehdejších domácností, i rozbitých keramických nádob. Díky tomu jsou archeologové schopni rekonstruovat jídelníček a materiální kulturu obyvatel z doby středověku.
Díky zachovalému pylu v nálezových vrstvách můžou odborníci analyzovat tehdejší přírodní prostředí i to, jak zdejší lidé před stovkami let hospodařili.

„Nálezy zpracováváme a na podzim poputují do laboratoře,“ říká archeolog Radek Novák.

„V ulici Vackova stavební práce opět pokračují a bude tomu tak minimálně do konce roku,“ říká starostka Hana Masáková.

Vedení města čeká na závěrečnou zprávu archeologů a vyúčtování, na jehož základě bude jednat s vodohospodáři o spoluúčasti uhrazení nákladů, které se mohou vyšplhat na půl milionů korun.

NOVÝ NÁLEZ

Dalším záchranným výzkumem zaměstnala archeology aktuální rekonstrukce vozovky v centru města. „Identifikovali jsme zde zahloubený objekt v trase komunikace,“ informuje Novák.

Revitalizace náměstí je v plném proudu. Dopravní situace na frekventovaném tahu protínající střed města je stabilní. „Velice pomohlo, když dopravu začali řídit pracovníci místo semaforů,“ podotýká starostka. Stavba na Hilmarově náměstí je kvůli výzkumu zastavena jen částečně.