Provedeny byly zatím pouze práce na vozovce a demolice jednoho mostu, který byl nahrazen propustkem. Na zbylé dva mosty dělníci ale ještě ani nesáhli.

„Na základě jednání se zhotovitelem bylo rozhodnuto o přesunu prací na demolici a realizaci nových mostů na rok 2017. Důvodem bylo velké riziko zastavení rozestavěné stavby v zimním období, do kterého se vlivem posunu termínu zahájení stavba dostala," napsal v oficiálním vyjádření Václav Podlipný, vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS Jičín. Zpoždění podle Podlipného nastalo kvůli opravě silnice v Úlibicích.

Poté následuje zimní přestávka, během níž bude rychlost v daném úseku snížena na třicet kilometrů v hodině.

KÁCENÍ SE ODKLÁDÁ

Díky komplikacím, jenž vznikly s rekonstrukcí silnice, se posouvá i další etapa stavby, a to kácení několika stromů v lipové aleji.

„Chtěl bych jen upozornit, že nebude vykácena celá alej, jak někteří spekulovali, ale pouze zhruba třicet stromů, jenž jsou ve špatném stavu. Bohužel tento krok je nevyhnutelný, jelikož v aleji už není bezpečno. Nedávno zde došlo k pádu větve přímo na silnici, do které následně narazil jeden z projíždějících řidičů. Naštěstí se mu nic nestalo, ale škoda na jeho vozidle je zhruba šedesát tisíc. Někdo další takové štěstí mít nemusí a mohlo by dojít i k tragédii," vysvětlil důvody starosta Bělohradu Pavel Šubr a dodal, že on sám má někdy strach alejí vůbec projet. „Proto jsme se rozhodli podat žádost o vykácení čtyř stromů, které jsou v nejhorším stavu," vysvětluje kroky, které budou nyní následovat, Šubr.

OBNOVA ALEJE
Opětovné zahájení prací se plánuje na poslední týden v březnu 2017. „Nejdříve se pro dodržení období vegetačního klidu provede kácení vybraných lip v Kotykově aleji. Podle projektové dokumentace je určeno ke kácení zhruba třicet kusů z celkového počtu přibližně sto dvacet vzrostlých stromů. V projektu je zahrnuta náhradní výsadba sedmnácti nových stromů podél komunikace," napsal Podlipný ve zprávě, ve které upozorňuje na to, že z důvodu bezpečnosti bude obnova celé aleje do několika let nevyhnutelná.

OPRAVA MOSTŮ

Po dokončení prací v Kotykově aleji budou opět zahájeny práce na mostech u Hamerského mlýna. Kompletní dokončení je naplánováno na polovinu června 2017. Následovat bude oprava komunikace v Kotykově aleji, jenž by podle odhadů měla začít na začátku července příštího roku.

„Postup prací je plánován směrem od železničního přejezdu, kde se nejdříve odfrézuje stávající povrch a následně se položí nové asfaltobetonové vrstvy vozovky. Frézování bude provedeno po ucelených úsecích, aby byl zajištěn provoz místních občanů do svých domovů," sdělil V. Podlipný. Řidiči tedy musí počítat, že úsek bude uzavřen. Dokončení prací v Kotykově aleji je plánováno na první zářijový týden 2017.