"Poslední fázi poněkud pozdržel archeologický výzkum, po odchodu stavebníků ale kolej přivítá veřejnost," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. O využití zpřístupněné části koleje se postará spolek Balbineum, o dalších etapách oprav a funkci dalších částí rozsáhlého objektu se ale nadále vedou debaty.

Revitalizace zadního nádvoří jezuitské koleje začala v roce 2018. Za tři roky prací se stihlo mnohé změnit. Došlo k odstranění zděných přepážek z podloubí na zadním nádvoří a kompletní rekontrukci odvětrávacího systému. Krátce po zahájení prací se bohužel zjistilo, že je budova v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Některé části museli dělníci kvůli zničenému zdivu zbourat a postavit znovu. Bylo také nutné opravit obvodové zdi, které destabilizovaly celé přízemí.

Letos práce pokročily přímo na nádvoří, kde při odstraňování vrstev povrchu odhalili dělníci historickou dlažbu. Právě proto bylo nutné provést archeologický průzkum, který práce zdržel. Stavebníci následně odstranili starý štěrk a položili na náměstí novou geotextilii. Podle jičínských radních by po ukončení rekonstrukce měla budova vypadat tak, jako za jezuitů. Celkové náklady na tuto etapu rekonstrukce se pohybují kolem 5 milionů korun včetně DPH.

Vzdělávací objekt i sovětské kasárny

Jezuitská kolej je jednou z nejdůležitějších historických památek v Jičíně. Výstavba barokního komplexu byla zahájena v roce 1628 na místě zbořených měšťanských domů, které jezuitskému řádu věnoval Albrecht z Valdštejna. Kromě ubytovny bylo v budovách zřízeno také gymnázium, špitál nebo lékárna. Když byl řád v roce 1773 zrušen a jezuité museli odejít, připadla budova vojsku.

Armád se v bývalé koleji vystřídalo mnoho. Za 200 let tak komplex prošel celou řadou přestaveb. "Armády, ale hlavně ta poslední, sovětská, příliš nerespektovaly památkový status jezuitské koleje," vysvětlil jičínský radní Jan Jiřička. Některé stavební úpravy tak památce velmi uškodily a zároveň dnes komplikují její návrat do původního stavu.

Další etapy revitalizace začne město plánovat až po ukončení té současné. Podle radních by celková přestavba rozsáhlého objektu stála několik stovek milionů korun. I proto je nutné opravovat postupně. "Největší otázka ale spočívá ve využití objektu. Zatím na ni město ani veřejnost nenašli odpověď," doplnil Jireš.

Po ukončení prací by měl v opravené části budovy začít fungovat spolek Balbineum. Do budovy chtějí zpátky přivést komunitní život, kulturu i vzdělávací aktivity. V minulosti se uvažovalo také o výstavbě vědecko-technického parku, dokonce byly vypracovány projekty a město sehnalo dotace, ale v roce 2013 zastupitelstvo od plánu couvlo. Hlavním důvodem byly obavy z nedodržení termínů dotace a tím pádem neúspěch celého projektu. Otázka, jak budou vypadat další části jezuitské koleje a co v nich vznikne, tak stále zůstává na stole vedení města.