„Určitě potřebujeme opravit most v Ústí, který poškodily povodně a je v havarijním stavu. V současné době je zpracována dokumentace ke stavebnímu řízení, náklady na opravu jsou odhadovány na pět milionů korun. O dotaci jsme zažádali ministerstvo pro místní rozvoj. Most je sice průjezdný, ale další vodu už nepřežije," říká k prvořadé investici starostka obce Věra Hlostová.

Starou Paku vloni o prvním červnovém víkendu a následně další sobotu a neděli zasáhly bleskové povodně. Na území obce bylo pod vodou 19 domů, v Roškopově 15 a v Ústí sedm objektů. Celková škoda se vyšplhala na 12 milionů korun.

Obec pak do oprav přístupových komunikací a propustků investovala téměř 600 tisíc korun. Díky dotaci od kraje mohla konečné výdaje ponížit na osmdesát tisíc korun.

„Kdyby se nepodařilo peníze z ministerstva získat, opravíme most na vlastní náklady. Odkládat už to nemůžeme," upozorňuje starostka.
Zajímáme se, zda po loňské katastrofě obec vyvinula nějaké protipovodňové aktivity.

„Bombardovali jsme Povodí Labe, aby provedlo probírku Rokytky. To se povedlo a letos bude úprava koryta pokračovat," dodává Hlostová s tím, že obec je ve ztížené pozici. Pozemky v okolí potoka totiž náleží jednotlivým vlastníkům a obec zde nemůže investovat.