V roce 2014 následovala oprava fasády průčelí, jejíž součástí bylo restaurování plastiky nad vchodem do kostela. Na tuto etapu v hodnotě 220 tisíc byla poskytnuta dotace ve výši 140 tisíc korun z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do Českého ráje.

„Naštěstí se farnosti ve spolupráci s obcí podařilo získat ještě další dotaci ve výši půl milionu korun z rozpočtu ministerstva kultury, a to na pokračování prací. S tímto příspěvkem se nám podařilo opravit další podstatnou část opláštění kulturní památky v celkové hodnotě 690 tisíc korun. Obec Lužany se na financování obou těchto akcí podílela částkou 290 tisíc korun," uvedl starosta obce Martin Mitlöhner.

Pokud se Lužanským podaří zajistit finanční prostředky pro letošní rok, měla by renovace církevního stánku pokračovat.
Zbývá dokončit část fasády za zhruba 250 tisíc korun a pak sjednotit nátěr věže. Tady se náklady odhadují na sto tisíc korun.