Nádherné Kramolínovy fresky a boční výmalbu kostela oživuje akademický malíř Pavel Padevět společně s mladým týmem spolupracovníků.

Poslední etapa záchranných prací, kdy se mohou restaurátoři kochat pohledem na celý chrám až z pod klenby kostela zahrnuje opravu vnitřních omítek a výmalby v okolí varhan. Nezasvěcenému bere pohled z výšky na nádheru vůkol dech.

Ilustrační foto
Telefonní blackout vznikl v Hradci. Trval téměř tři dny

I na sedmou část oprav za téměř milion korun získala novopacká farnost co by vlastník památky peníze z Programu architektonického dědictví, a to částku 700 tisíc korun.

„Každá z etap se přitom pohybovala přibližně v hodnotě jednoho milionu. Oprava byla zahájena před sedmi lety prostorem za oltářem a nyní práce postoupily až k varhanám,“ přibližuje farář Pavel Kalita postup záchrany.

Od roku 2014 do letošního roku včetně bylo na restaurování vnitřní výmalby (fresky hlavního oltáře a stropu, výmalba stěn, včetně případné opravy degradovaných omítek vzlínající vlhkostí ve spodní části stěn) vynaloženo 5,427 milionu Kč. Ministerstvo kultury přispělo na práce z Programu záchrany architektonického dědictví částkou 4,345 milionu Kč. Město Nová Paka podpořilo tyto práce částkou 769 000 Kč, novopacká farnost přispěla na výše uvedené restaurátorské práce ze svých příjmů částkou 313 000 korun.

Příští rok se počítá s dokončením medailonů a fresek nad vchodem. Zastavujeme se u hudebního nástroje z roku 1780, který je stále funkční.

„Stojí, potřebovaly by sice opravu, jsou unavené životem. Náklady na renovaci se pohybují v řádech milionů, které nemáme,“ krčí rameny farář.

Práce je tu opravdu jako na kostele. V plánu je dokončit fasádu východní části ambitu, který přiléhá ke kostelu a to i z Rajské zahrady, ale to zřejmě až poté, co budou zahájeny opravy části kláštera, které patří i s Rajskou zahradou Životu bez bariér.

Farnost ve své režii, z darů a sbírek farníků, opravuje ještě severní křídlo kláštera, které stále nese stopy po bývalé nemocnici. „Pokračujeme podle toho, jak seženeme peníze,“ říká Pavel Kalita k financování prací.

Prostory severního křídla budou využity v přízemí pro zázemí ke kostelu - sakristie, toalety, technická místnost. V patře vznikne sál pro přednášky, besedy a setkávání farníků. Dále zde bude knihovna, sociální zařízení a kuchyňka.

Martina Berdychová.
Převod majetku je pro Bělohrad jako hrozba zániku učiliště

Do klášterní chodby se vrátí i sochy od Suchardů, které byly restaurovány pro současnou pražskou výstavu ve Veletržním paláci. Sochy svatých byly původně uskladněny právě v klášteře.

Církevní stánek je i nyní přístupný veřejnosti, i když je uvnitř omezený provoz.