Starosta Jiří Liška hovoří o „velké renesanci samotného kina". Nadšení však kalí fakt, že ani přestavba ve skutečnosti natrvalo nezastaví „praskání" zdí.

„V dohledné době budou mít všichni občané možnost seznámit se se studií. Chceme ji představit zastupitelům při únorovém zasedání," informoval Jiří Liška. Nástin bude vystaven od 3. února v přízemí městského úřadu na Žižkově náměstí.

Snad s výjimkou promítací technologie se má změnit všechno podstatné. Z venkovního podhledu zmizí přístavky, které byly k prvorepublikové budově přilepeny během socialistické éry a kvůli nimž se stavení trhá. Vzhled kina se také připodobní k předloze z 20. let. Výjimku v tomto představuje střecha, která z důvodu bezpečnosti nebude vyměněna za rovnou. Ještě větší úpravy město předpokládá v interiéru. Vestibul se zbaví socialistického vzezření. Úpravy čekají i šatny a sál včetně sedadel, a to přesto, že před několika lety město zařídilo jejich výměnu. „Až přijde čas na rekonstrukci, sedadla už budou zastaralá," odtušil radní Ladislav Brykner.

Nyní je na pořadu dne vypracování projektové dokumentace. Zakázku má na starosti zmiňovaný ateliér David, očekávané náklady jsou jeden milion korun. Dokument bude mít radnice v rukách už v tomto roce. Oproti nákladům na samotnou rekonstrukci je tato cena pouhým zlomkem celkové sumy, odhady se totiž pohybují okolo 45 milionů korun bez DPH.

Pracovníci kina, slovy ředitele Michala Miškovského, snahu města vítají. Projekt totiž prý přichází v pravý čas, dá se říct, že v hodině dvanácté.

„Náš jičínský biograf je opravdu stařík. Byl postaven v roce 1923 a byl tak trochu nerozvážně a v poplatnosti doby rekonstruován před více jak třiceti lety. Dosluhují nám technologie provozu budovy. Držíme je ve stoprocentní provozuschopnosti často s jazykem na vestě. Také interiér budovy je socialistickým designem velmi značně poškozen a neodpovídá požadavkům dnešní doby," vyjádřil se Michal Miškovský.

Záměr má několik velkých „ale". V podstatě dosud ani není jisté, že stavební úpravy vůbec začnou. Současná rada sice podnikla kroky k vypracování projektové dokumentace, jenomže podzimní komunální volby mohou poměr sil zcela zpřeházet a nové jičínské vedení nemusí být projektu nakloněno.

Protiargumenty

Jako možný argument se jeví vysoké náklady, neboť více než čtyřicetimilionová suma je možná už za hranicí rozpočtových možností města. Stavební práce navíc v tomto případě nebude možné rozvrhnout na etapy, aby financování bylo pro investora snesitelnější. Proto bude třeba záměr opřít o dotaci.

Dalším nepříjemným problémem jsou základy budovy. Kino stojí na jílu a není kvalitně ukotveno do skály. Projekt se zajištěním stavení počítat nebude. „To by náklady vyletěly na sto milionů korun," konstatoval místostarosta Petr Hamáček.

Na jednání rady proto dokonce padla zmínka, zda by nebylo vhodné biograf přesunout na jiné místo, tedy vystavit pro něj nové sídlo. To by však narazilo na další problémy a pravděpodobně i na odmítavé stanovisko veřejnosti, proto radní myšlenku dali k ledu.