Smlouva by měla být podepsána do konce roku. „Z legislativních důvodů jsme se dohodli na podepsání smlouvy po 1. listopadu tohoto roku. Jednou z podmínek ale rovněž je, že ke dni podpisu musí být objekt prázdný, což se nám momentálně nedaří," vysvětlil starosta Lubor Jenček, který ale pevně věří, že se vše podaří vyřídit do konce roku a na jaře se bude moci začít se stavebními pracemi.

„Na začátku roku 2017 chceme podat žádost o dotaci. V dotačním programu ministerstva školství Státní podpora sportu je velká tlačenice, ale byla by ohromná škoda to alespoň nezkusit," představuje plány starosta. 

Starosta Sobotky Lubor Jenček také všechny ujišťuje, že i kdyby finanční podporu Sobotka nezískala, pozemky nezůstanou ležet ladem.
Příspěvek od státu se totiž netýká objektů zázemí, jejichž přestavbu bude město pravděpodobně realizovat ze svého rozpočtu. „Úspěšnost žádání nám jen upraví pořadí. Pokud by se nám nepodaří získat peníze z ministerstva příští rok na samotná sportoviště, začneme s výstavbou zázemí, kde dotační prostředky velmi pravděpodobně nebudou. Pozemky jsme nekupovali proto, abychom se na ně další rok dívali jen proto, že se nám nepodařilo uspět v dotačním programu," dodává Jenček.¨

Nový sportovní areál by samozřejmě využíval jak sportovní klub, tak i veřejnost a v neposlední řadě základní škola pro naplňování osnov tělesné výchovy.

„Chtěli bychom doplnit sportovní areál o hřiště s umělou plochou, atletickou dvoudráhu, dálkařský sektor, prostor na vrh koulí, beach volejbal a zajistit i celkovou renovaci tenisových kurtů. Pro fotbal by to byl závlahový systém, renovace trávníku, záchytné sítě za brankami. Nová sportoviště by byla samozřejmě otevřena všem místním spolkům. Počítal bych s tím, že by víceúčelové hřiště bylo využito až do večerních hodin po celou sezonu. Věřím, že společná existence Sportovního klubu, veřejnosti a žáků základní školy na jednom sportovním areálu je možná, a to i přes počáteční rozpaky," přiblížil projekt Deníku Lubor Jenček.